Annons

Annons

Bolagsjuristerna inom finansbranschen är nöjdast

Ny lönestatistik visar att kvinnliga bolagsjurister fortfarande tjänar sämre än sina manliga kollegor, men det går att se en ökad utjämning bland chefsjuristerna. Statistiken visar även att bolagsjuristerna inom medieindustrin tjänar minst medan de inom industrin tjänar mest. Dock är det juristerna inom finansbranschen som är nöjdast.

HR Commitment har sedan 2008 i samarbete med Bolagsjuristernas Förening tagit fram lönestatistik för bolagsjurister i Sverige.

Undersökningen visar att det inte är några större lönerörelser sedan 2014 års undersökning. Däremot är det fler bolagsjurister som har bonus idag jämfört med för ett år sedan. Idag har en majoritet av bolagsjuristerna bonus och antalet kvinnliga bolagsjurister med bonus har ökat från 50 procent till 60 procent.

Kvinnliga bolagsjurister tjänar fortfarande sämre jämfört med manliga bolagsjurister, men det går att se en ökad utjämning bland chefsjuristerna.

Bland chefsjuristerna tjänar männen nästan 12 procent mer än de kvinnliga chefsjuristerna. Den genomsnittliga månadslönen (exkl. bonus) för kvinnliga chefsjurister är i genomsnitt 95.716 kronor medan manliga chefsjurister tjänar i genomsnitt 106.978 kronor i månaden (exkl.bonus). För två år sedan var skillnaden i månadslön mellan kvinnliga och manliga chefsjurister nästan 19 procent.

Annons

Annons

Samma procentsats, det vill säga 19 procent, skiljer sig månadslönen idag mellan kvinnliga och manliga bolagsjurister utan chefsposition. Månadslönen för kvinnliga bolagsjurister ligger på 72.542 kronor i genomsnitt (exkl. bonus), medan månadslönen för män ligger på 86.042 kronor i genomsnitt (exkl. bonus). För två år sedan tjänade manliga bolagsjurister i genomsnitt drygt 22 procent mer än sina kvinnliga kollegor.

För en bolagsjurist inom industrin skiljer sig månadslönen 35,5 procent jämfört med månadslönen för en bolagsjurist inom mediebranschen. Som bolagsjurist inom industrin tjänar man i genomsnitt 88.484 kronor i månaden och inom mediebranschen ligger månadslönen på 65.261 kronor. Bolagsjuristerna inom mediebranschen är också minst nöjda medan bolagsjuristerna som arbetar inom finansbranschen är nöjdast.

Det är 765 bolagsjurister som har svarat på årets undersökning.  I lönestatistiken  redovisas bara siffrorna för våra tre storstadsregioner det vill säga Stockholm, Malmö och Göteborg.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons