Annons

Annons

Bolag storsatsar på it istället för personal

Var tredje svensk organisation ska de närmaste åren satsa mer pengar på mjukvara och it än personal. "Investeringar i mjukvara är många gånger en investering i personalen, där rutinartade arbetsmoment kan automatiseras för att frigöra tid för medarbetarna att ägna sig åt andra uppgifter", säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Svenska bolag, organisationer och myndigheter ökar sin digitaliseringstakt. Mer än vad tredje (33 procent) uppger att de avser att de ska göra större investeringar i mjukvara än i personal närmaste året närmas. Högst är siffran i offentlig sektor, där nästan fyra av tio (38 procent) verksamheter planerar detta.

Enligt färska siffror från SCB har företagens utgifter för mjukvara ökat med 58 procent, motsvarande 12 miljarder, de senaste fem åren (2012-2016).

Det visar Vismas rapport "Det digitala samhället" i vilken 1.400 organisationer ingår

Annons

Annons

– Det finns en klar vilja bland svenska organisationer att satsa mer på mjukvara framöver. Den speglas av det faktum att många tänker avsätta mer medel i verksamheten för att kunna realisera de digitala strategierna. Det digitala skiftet blir allt tydligare när fler och fler verksamheter går från planer till handling, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

I organisationer med fler än 49 anställda uppger 37 procent att investeringarna i mjukvara kommer öka mer än investeringarna i personal framöver.

I mindre verksamheter (20-49 anställda) svarar drygt var fjärde, 27 procent, samma sak. I Dalarnas län är siffran högst i landet (52 procent), följt av Värmlands län och Hallands län med 41 respektive 40 procent.

– Att verksamheter väljer att investera i mjukvara betyder inte nödvändigtvis att medarbetarnas jobb kommer att försvinna. Investeringar i mjukvara är många gånger en investering i personalen, där rutinartade arbetsmoment kan automatiseras för att frigöra tid för medarbetarna att ägna sig åt andra uppgifter. Till exempel att vara ett stöd till verksamheten eller göra analyser utifrån realtidsdata, säger Pär Johansson.

Vismas rapport Det digitala samhället...

 

... analyserar digitalisering utifrån tre teman:

digitalisering 

individen

dagens och framtidens digitala organisationer

samt det uppkopplade samhället.

Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet.

Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer.

Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser och reflektioner kring digitaliseringen av organisationer och samhället.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons