Konjunktur

BNP starkare än väntat

Sverige BNP steg med 0,3 procent under det tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Väntat var 0,2 procent, enligt Infront Datas sammanställning av analytikernas prognoser. 

Uppdaterad 2019-11-29
Publicerad 2019-11-29

BNP steg 1,6 procent i årstakt, att jämföra med prognosen på 1,7 procent, enligt ny statistik från SCB. Riksbankens prognos låg på 0,4 respektive 2,0 procent.

Enligt SCB är det främst exporten som förklarar uppgången. Exporten ökade med 1,4 procent i det tredje kvartalet, medan importen ökade med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,6 procent. SCB skriver att det framför allt var tjänstesektorn som höll uppe siffrorna.

"Den stora bilden är att den inhemska efterfrågan är trög medan exporten har varit förvånansvärt god hittills i år. Indikatorer pekar dock på en nedåtgående förändring av exporten framöver. Sammantaget har tillväxten varit svag under årets tre första kvartal och det finns frågetecken för BNP för fjärde kvartalet. Tajmingen är dålig, och det är inte självklart, men Riksbanken kommer troligen att höja räntorna i december," skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar.

Hushållens konsumtion hålls fortfarande uppe och ökade i kvartalet med 0,4 procent. Framför allt var det konsumtionen utomlands som bidrog till uppgången, enligt SCB.

"Hushållens konsumtion och den offentliga konsumtionen bidrog positivt, men var svagare än vi förväntat oss, tjänsteexporten ökade och importen minskade med ett positivt bidrag från turismen.  Resultatet ganska anständigt och neutralt för Riksbanken. Under fjärde kvartalet räknar vi med att tillväxten kommer att försvagas igen," skriver Swedbanks ekonom Maija Kaartinen i sin kommentar.

"Det var nära marknadens förväntningar. Det verkar fortsatt som om den inhemska ekonomin står och stampar, medan ett jättestort bidrag från nettoexporten av tjänster drar upp. Den har bara ökat så här mycket några gånger tidigare de senaste 20 åren, så det är en ganska udda källa till tillväxt", säger Michael Grahn, Danske Banks chefekonom Sverige, till Nyhetsbyrån Direkt.

Michael Grahn tycker sammantaget att BNP-statistiken var ganska svag, med ett sällan skådat bidrag från tjänsteexporten, och hjälp från baseffekter, då det tredje kvartalet i fjol var svagt.

– Jag tycker inte att ekonomin ser direkt superspänstig ut, utan detta talar för att vi är på väg in i svacka med en tillväxt som går mot nollstrecket innan det vänder upp igen nästa år", säger han.

Michael Grahn tror inte att det BNP-utfallet påverkar Riksbankens planer på en räntehöjning i december.

– De får väl justera ned sina prognoser litegrann, men det är inget som påverkar decemberbeslutet. De lär argumentera för att det är ungefär i linje med deras prognoser, säger han.

Samma bedömning för Handelsbankens seniorekonom Johan Löf:

"Konstigt nog kan vi inte säga att försämringen i ekonomin kommer att hindra Riksbanken från att höja räntan i december", skriver han i ett marknadsbrev.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,2 procent och antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,2 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet steg med 0,1 procent.

SCB reviderar också tillväxten för det andra kvartalet till 0,0 procent, jämfört med en tidigare uppgång med 0,1 procent.

Kronan handlas oförändrat gentemot dollarn och euron efter beskedet.

Platsannonser