Konjunktur

BNP-indikatorn: Fortsatt tillväxt i februari 2021

Sveriges BNP ökade med 0,7 procent i februari, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

Publicerad 2021-04-08

– Varuproducenter som bygg och industri fortsätter att bidra till återhämtningen och utvecklas nu positivt även jämfört med innan pandemin, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB i en skriftlig kommentar.

Aktiviteten i ekonomin var däremot 1,1 procent lägre i februari 2021, kalenderkorrigerat och jämfört med februari 2020. Månaden hade lika många arbetsdagar jämfört med föregående år.

Platsannonser