Konjunktur

BNP-indikatorn: Avstannad tillväxt första kvartalet 2020

Sveriges tillväxt under första kvartalet 2020 var minus 0,3 procent, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2019, det visar färsk statistik från SCB.

Publicerad 2020-05-05

Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2019 ökade BNP med 0,5 procent.

Säsongrensat och jämfört med det fjärde kvartalet 2019 bidrar exporten positivt till BNP medan minskade lager och fasta bruttoinvesteringar tynger utvecklingen. BNP-indikatorn redovisar endast utvecklingen av total BNP och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet, skriver SCB.

Platsannonser

Logga in