Annons

Annons

Blygsam rapport från Atrium Ljungberg

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har släppt en blygsam halvårsrapport med mindre förändringar i fastighetsbeståndet och resultatet. Dock ökade periodens resultat med 5 procent och hamnade på 1,7 miljarder kronor.

Atrium Ljungberg har under perioden erhållit två markanvisningar i Stockholm Stad som bolagets vd Annica Ånäs vill sätta spaden i.

– Jag är stolt över att vi under första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen i det framväxande Slussen. Den andra avser ett nytt och mycket framträdande kvarter i Östra Hagastaden i Stockholm, säger Annica Ånäs, vd i Atrium Ljungberg.

 

Omsättning

Nettoomsättningen ökade med 3 procent,  till 1,3 miljarder kronor (1,26). Hyresintäkterna ligger dock kvar på oförändrad nivå 1,2 miljarder kronor (1,2).

Annons

Annons

Resultat 

Periodens resultat ökade med 5 procent och hamnade nu på 1,7 miljader kronor. Bolaget har gjort investeringar i egna fastigheter för 775 miljoner kronor (749). Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade med 1 procent. Ökningen beror främst på nyuthyrningar inklusive projektuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader och effekten av förvärvade fastigheter. Föregående års driftöverskott påverkades positivt av en förlikning av en hyrestvist med 40 miljoner kronor.

 

Fastighetsbestånd

Atrium Ljungberg har idag ett fastighetsbestånd på 53 fastigheter belägna  i storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Fastighetsportföljen har ett värde på 42 miljarder kronor.
 
Under perioden köpte Atrium Ljungberg fastigheten Kylfacket 3 i Stockholm för 167 miljoner kronor samtidigt som man sålde fastigheten Rådhuset i Uppsala för 127 miljoner kronor.

 

 

 

Resultat Atrium Ljungberg
  • Periodens resultat ökat: 5% till 1,7 miljarder kr (1,6)
  • Hyresintäkter oförändrat: 0% 1,2 miljarder kr (1,2)
  • Driftsöverskott ökat: 1 % till 831 milj. kr (823)
  • Resultat per aktie: 13,06 kr (12,30)
  • Fastighetskostnader oförändrat: 0 %  -367 milj. kr (-368)
  • Finansiellakostnader minskat: -18% till -154 milj. kr (-189)
  • Halvårsrapport 2018
Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons