"När vi letade efter alternativa kreditgivare för att komplettera den ordinarie affären gjordes bedömningen att Bluestep Bank är den aktör som kommit längst i utvecklingen av sitt erbjudande", säger Rasmus Löwenmo Buckhöj, informationschef på Söderberg & Partners, till Realtid.
Finans

Bluestep ny partner till Söderberg & Partners 

Finansinspektionen ger grönt ljus för Söderberg & Partners nya låneförmedlare, som komplement till den befintliga låneförmedlingen hos Skandiabanken.

Uppdaterad 2020-09-25
Publicerad 2020-09-25

Tidigare har Söderberg & Partners förmedlat alla sina bolån i Skandiabanken, men nu har Finansinspektionen givit tillstånd till att bolaget även använder nischbanken Bluestep Bank, som tidigare i år slutade med privatlån för att i stället helt ägna sig åt bolåneverksamhet. 

– När vi letade efter alternativa kreditgivare för att komplettera den ordinarie affären gjordes bedömningen att Bluestep Bank är den aktör som kommit längst i utvecklingen av sitt erbjudande, säger Rasmus Löwenmo Buckhöj, informationschef på Söderberg & Partners, till Realtid.

Enligt honom är Bluestep Bank den partner som har bäst förutsättningar att kunna erbjuda rätt bolån till den kundsituation som faller utanför Söderberg & Partners Bolåns ordinarie erbjudande. I praktiken innebär detta ofta kunder som inte har en tillsvidareanställning med hög lön.

– Skandiabanken är och förblir i dagsläget den primära kreditgivaren för Söderberg & Partners Bolån. Det finns dock kunder som av olika skäl inte passar in i de kriterier som ställs upp av de större kreditgivarna. Exempelvis kan detta gälla kunder med ovanliga anställningsformer och liknande. För dessa fall kan Bluestep Banks bostadskrediter vara en alternativ möjlighet för att lösa kundernas behov av bostadskrediter, säger Rasmus Löwenmo Buckhöj.

Han vill inte lämna ut några uppgifter kring hur stor bolånedelen är för Söderberg & Partners, utan hänvisar till att verksamheten fortfarande är i uppbyggnadsfas.

I slutet av augusti kom Bluestep Bank med sin halvårsrapport, i vilken det framgår att utlåningen under det första halvåret i år uppgick till 16,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med samma period 2019. I somras meddelade banken att man även expanderar till Finland, utöver den befintliga verksamheten i Sverige och Norge.

– Vi vet att många kunder inte får hjälp med bolån av sina ordinarie banker och därför är vi en viktig aktör. Samarbetet med Söderberg & Partners är ett bra sätt för oss att nå ut med vårt erbjudande. Det viktigaste är inte vilken väg kunderna kommer till oss. Det viktigaste är att vi kan hjälpa kunderna att ge en trygghet i att äga sitt eget boende, säger Tomas Netz, operativ chef på Bluestep Bank.

 

Platsannonser