FinansNyhet

”Bloggsfären är ingen frizon”

Advokat Mikael Nilsson och vice chefsåklagare Jan Tibbling
Publicerad

I torsdags avslutades rättegången om grov otillbörlig marknadspåverkan. Försvarsadvokaterna Sven‐Eric Ohlsson och Mikael Nilsson höll sina slutpläderingar under förmiddagen. Fokus var då satt på att ifrågasätta det agerande som uppvisats av Finansinspektionen, handelsplatserna Aktietorget, First North och NGM samt bankerna.

Caroline Buffa

Reporter

Mikael Nilsson benämnde detta interimistisk passivitet, och menar att alla de kontrollorgan som finns varken har agerat, stoppat eller varnat. Tvärtom tycker Nilsson och tar Avanza Bank som ett exempel, att de bara låtit handeln fortsätta och plockat hem courtage.

Nilsson ställer sig frågande till hur en ekonomisk laglig verksamhet som är övervakad av olika instanser, och som dessutom enligt åklagaren kan drabba målsägande kollektivt ekonomiskt inte gör någonting?

Han sammanfattar detta avsnitt med att säga att om man skulle komma fram till att detta är brottsligt, så skall den interimistiska passiviteten lindra påföljden eller rent av befria de åtalade från påföljd.

Annons

Detta lämnar vice chefsåklagare Jan Tibbling till rätten att avgöra men påpekar att det i sak har upptäckts tidigt och anmälts vid tidpunkten när det inträffade och att det då egentligen är upp till marknaden att agera i förhållande till aktörerna. Tibbling kan bara konstatera att de har anmält och att Ekobrottsmyndigheten har utrett.

Nästa viktiga komponent i försvaret kallar Nilsson för rättsvillfarelse och syftar då på att den svenska lagstiftningen är bristfällig i förhållande till det EU-direktiv som finns.

När EU-direktivet inkorporerades i svensk lagstiftning blev det ett glapp menar Nilsson. I EU-direktivet står det att internetanvändning kan vara ett hjälpmedel för att begå marknadsbrott, men detta framgår inte av den svenska lagstiftningen och det framgår verkligen inte av bloggsidorna med varningstexter och så vidare…

Annons

Detta menar Nilsson gör att man inte kan förstå att detta är brottsligt och att man därför bör frikännas.

Om Tingsrätten däremot skulle välja att döma till ansvar så menar försvaret att villkorlig dom och böter är korrekt straff och hänvisar till två Svea hovrättsavgöranden, de åtalades psykiska status och att deras läkarkarriärer eventuellt skulle påverkas av en fällande dom. Försvaret fortsätter och menar att det skulle vara oskäligt att förverka från de åtalade då de båda förlorat majoriteten av pengarna på andra aktieaffärer.

Vice chefsåklagare Jan Tibbling kommenterar försvarets påstående om rättsvillfarelse:

Annons

– Marknadsmissbrukslagen tillämpas på alla former av otillbörlig marknadspåverkan oavsett hur eller var den sker. Bloggsfären är ingen frizon.

Vidare försöker försvarsadvokaterna att distansera de åtalades aktiehandel ifrån deras bloggande om samma aktier.

När de båda har bloggat har det varit på grunda av ett intresse för företagen och deras produkter och man hade aldrig någon tanke på samtida aktiehandel och att de kunnat påverka aktiekurserna med inläggen.

Åklagarna tryckte hårt på att de båda åtalade agerat tillsammans och i samförstånd och det förnekar försvaret.

Man medger att de båda diskuterat de olika aktierna då de båda har ett genuint intresse för aktier, men hävdar bestämt att de ej agerat i samförstånd i den juridiska meningen. De har köpt och sålt aktier, men man har inte känt till vad den andre har gjort, trots att de ofta har köpt och sålt nästan samtidigt.

De påstår vidare att den av åklagaren visade handeln är mycket selektiv och inte visar på hela de åtalades aktiehandel.

Ohlsson och Nilsson resonerar vidare angående blogg- och foruminlägg och menar att dessa publicerats på diskussionsforum för meningsutbyte som är skapade för ett visst syfte. Det är inget offentligt ekonomiskt forum, såsom tidning, bank eller fondkontor.

Forum är uppbyggda kring anonymitet med alias, vilket alla vet om. Det finns inget straffrättsligt krav på att man skall lämna korrekta uppgifter i forumen, och försvaret menar att alla vet om att man bör läsa med försiktighet då dessa inte är så kallade sanningsforum. Nilsson hänvisar till ett förhör med en vd som sade att det i dessa forum skrevs vad som helst: spekulationer, viljeyttringar, lögner, sanningar, gissningar, tolkningar, förhoppningar och diskussioner.

Han hänvisar även till Aktietorgets vice vd Jonas Myrdals, förhör där Myrdal sagt att man får lov att sammanställa information om bolag och publicera detta.

Nilsson fortsätter och ställer sig då frågande vad det är som gäller för bloggare?­­

– Chefen (Myrdal) säger ja, åklagaren säger nej. Vad säger lagstiftningen? Ingenting.

– Om detta skulle anses brottsligt så skulle man kunna stänga alla aktiebloggsidor, avslutar Nilsson.

Dom meddelas 22 december kl 11.00.
 

 

Annons