Juridik

Biträdande jurister kan ersättas av robotar

När artificiell intelligens blir vanligare på advokatbyråerna effektiviseras inte bara arbetsprocesserna utan även intäktsmodellerna. Antalet advokattimmar beräknas minska med minst 2,5 procent per år. 

Uppdaterad 2017-04-03
Publicerad 2017-03-21

Robotar har funnits i fabriker i åratal. Nu tror många att nästa stora hype för artificiell intelligens är den som kommer att involvera den juridiska verksamheten.
Det skriver New York Times.

Denna utveckling innebär inte nödvändigtvis att juristerna kommer att ersättas. I en färsk rapport från Deloitte anser hela 80 procent av de tillfrågade att ökad automatisering inte kommer att minska antalet jobbtillfällen.

Majoriteten (77 procent) uppger att de kommer att omskola sin personal att använda teknologi, eller omforma befintliga jobb för att bättre ta till vara på mänskliga förmågor. 40 procent av företagsledarna uppger att de har eller håller på att implementera kognitiv teknologi eller artificiell intelligens i sin arbetsstyrka.

Förändringarna inom juristbranschen till följd av digitaliseringen är många och stora. I många delar påverkas hela organisationer. Allt från hierarkiska strukturer till affärsmodeller utmanas.

I USA och i England har branschen redan förändrats, exempelvis vad gäller hur byråer organiserar sig, hur de väljer att paketera sina produkter och tjänster och hur de tar betalt för dessa, berättar Charlotta Kronblad, som forskar om digitaliseringens påverkan på juristbranschen vid Chalmers.

I Sverige kan vi också se sådana tendenser även om de inte fått samma breda genomslag ännu.

Till följd av digitalisering kan byråerna i högre grad återanvända material samt effektivisera olika arbetsprocesser. Det är emellertid inte bara arbetsprocesserna på byråerna som påverkas av digialiseringen utan även intäktsmodellerna.

– Branschens aktörer kanske måste omvärdera och byta ut befintliga affärsmodeller. Bland annat vad gäller vilka betalningsmodeller man erbjuder och hur många biträdande jurister man har behov av i verksamheten, sa Charlotta Kronblad tidigare till Realtid.se.

Charlotta Kronblads forskning indikerar att dagens klienter i allt högre grad efterfrågar alternativ till timprisdebitering och att olika aktörer möter detta behov på olika sätt. Därför kan man påstå att digitaliseringen driver förändringar i branschen både inifrån, via nya digitala arbetsverktyg och processer, och utifrån, genom högre krav från klienterna.

Det är de biträdande juristernas arbete som först kommer att utmanas genom återanvändning, automatisering och standardisering enligt Charlotta Kronblad. Detta kan vi se i lägre ratios (delägare/biträdande jurister) på byråerna idag jämfört med för några år sedan.

Enligt den senaste forskningen innebär "den omedelbara användningen av den artificiella tekniken att antalet advokattimmar minskar med 13 procent". Ett mer realistiskt antagande är att antalet advokattimmar minskar med 2,5 procent per år under fem år, skriver the New York Times.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av näringslivets hjärta; profilerna, pengarna och politiken.

Logga in