Annons

Annons

Marten-Willamo.jpg

Arbetsgruppen commercial, som bland annat innefattar IT-rätt, växer idag klart snabbast på Bird&Bird, berättar Bird&Birds Sverigechef Mårten Willamo.
Arbetsgruppen commercial, som bland annat innefattar IT-rätt, växer idag klart snabbast på Bird&Bird, berättar Bird&Birds Sverigechef Mårten Willamo.

Bird&Bird: "Våra klienter har blivit mer globala"

"Man måste vara medveten om kulturella skillnader och sättet att göra affärer. Till exempel vill asiater ofta att vi ska arbeta med fast prissättning, även när vi inte vet vad arbetet kommer att omfatta". Det säger Mårten Willamo, Sverigechef på Bird&Bird.

Advokatbyrån Bird&Bird växer snabbt. Under de senaste tio åren har byrån öppnat 19 nya kontor i tre världsdelar. Idag har Bird & Bird 30 kontor i Europa, Mellanöstern och Asien. Totalt har byrån kontor i 20 länder världen över. Huvudkontoret ligger i London. 

– Våra klienter har blivit mer globala, förklarar Mårten Willamo, Managing Partner på Bird&Birds Sverigekontor, tillväxtstrategin.

Bird&Bird bildades formellt år 1846 i England. Redan vid dess grundande riktade byrån in sig mot dåtidens innovatörer. När sedan tekniken gjorde det möjligt för uppfinningar och idéer att spridas snabbare växte behovet att skydda dem. Byråns fokus på teknikintensiva branscher är tydligt. Arbetsgruppen commercial, som bland annat innefattar IT-rätt, är den grupp som idag växer snabbast. Arbetsgruppen sysselsätter åtta jurister, men klienternas fortsatta efterfrågan av rådgivning inom bland annat GDPR och andra regulatoriska frågor gör att arbetsgruppen har potential att växa.

Annons

Annons

– Arbetsgruppen kan mycket väl fördubblas inom kort, säger Mårten Willamo.

Han upplever att samarbetet mellan de internationella kontoren fungerar väl och att företagskulturen som bygger på gemenskap och samarbete är densamma. 

Visserligen sätter det engelska kontoret mycket av standarden, men det finns ändå en nationell och kulturell frihet i varje land. Det nordiska samarbetet är extra starkt och något som byrån satsar på att fördjupa.

– Vi har sjösatt en nordisk struktur som gör att vi kan dela på resurserna, framförallt det som vi kallar för “Business Service” och som innefattar allt som inte är juridik.

Bird&Bird ingick ett samarbete med den kinesiska advokatbyrån Albright för drygt ett år sedan och Mårten Willamo ser en tydlig trend i att antalet asiatiska och amerikanska kunder växer.

– Sverige har en bra teknikutveckling och är därför intressant för många amerikanska och asiatiska aktörer. Dessutom finns det många fonder som vill göra investeringar här.

Vilka är utmaningarna när man arbetar med internationella kunder?

– Man måste vara medveten om kulturella skillnader och sättet att göra affärer. Asiater är till exempel mycket prismedvetna och vill ofta att vi ska arbeta med fast prissättning, även när vi inte vet vad arbetet kommer att omfatta. Det kan förbrylla en traditionell advokat, som prissätter utifrån antal arbetade timmar.

En dialog kring prissättningen har även blivit vanligt bland byråns svenska klienter, vilket kan bero på en ökad prismedvetenhet hos klienterna.

– Här är det viktigt att ha en tydlig dialog. Ingenting ska komma som en överraskning, säger Mårten Willamo.

Just nu pågår ett generationsskifte på Bird&Birds kontor i Stockholm. Fyra av byråns delägare, som alla var med och grundande kontoret i Stockholm 2000, har under det senaste året i enlighet med partneravtalet frånträtt partnerskapet vid uppnådd ålder och lika många nya delägare har börjat.

– Nu är det upp till oss att förvalta det som den tidigare generationen skapade, och samtidigt blicka framåt och satsa på den vidare utvecklingen av verksamheten.

 

Bird & Bird globalt

Antal jurister: Cirka 1 300.
Omsättning 2018/2019: Cirka 4,4 miljarder kronor (409,5 miljoner euro). Det är sju procent mer än föregående år.  

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons