Alexander Ernstberger
Alexander Ernstberger vd och huvudägare i Allra. Foto: Allra
Fonder

Beslut redan i dag: tingsrätten kan avgöra Allras öde

Enligt Allras överklagan till tingsrätten har Pensionsmyndigheten "ensidigt ändrat" villkoren i parternas samarbetsavtal. "Skitsnack", svarar Pensionsmyndigheten, som får medhåll av experter. Ett beslut om vidare åtgärd, som tingsrätten väntas fatta under tisdagen, kan bli avgörande för Allras framtid.

Uppdaterad 2017-03-21
Publicerad 2017-03-20

Allra får inte överklaga Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera bolagets fonder från premiepensionens fondtorg, meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm på måndagseftermiddagen.

Därmed avvisades även Allras yrkande om inhibition av den säljorder på innehavet i Allras PPM-fonder – omkring 16 miljarder kronor – som Pensionsmyndigheten lade i förra veckan.

Förvaltningsrättens beslut är ett rejält, om än väntat, nederlag för Allra, som är skyldigt att exekvera Pensionsmyndighetens säljorder så skyndsamt som möjligt enligt europeiska regelverk.

En försäljning av innehavet i PPM-fonderna – en betydande majoritet av Allras totala förvaltade kapital – är oåterkallelig och skulle slå hårt mot bolaget, som har över 200 anställda.

Allra har även överklagat Pensionsmyndighetens beslut till tingsrätten, eftersom myndidgheten menar att beslutet att säga upp samarbetsavtalet är civilrättsligt, snarare än förvaltningsrättsligt.

Tingsrätten i Stockholm väntas fatta beslut om vidare åtgärd senast imorgon, enligt uppgifter till Realtid.se.

I den ansökan om “interimistiska säkerhetsåtgärder” som Allras juridiska ombud skickat in till tingsrätten i Stockholm under måndagen, och som Realtid tagit del av, begärs att domstolen “tills vidare förbjuder Pensionsmyndigheten att lämna order om inlösen av andelar” i bolagets fonder på PPM-torget.

Allra begär också att tingsrätten “omedelbart” förpliktigar Pensionsmyndigheten att återkalla säljordern helt och hållet.

Detta eftersom bolaget anser att Pensionsmyndigheten “ensidigt” ändrat villkoren i det samarbetsavtal som sedan i oktober kräver att fondföretag ska “följa god sed på premiepensionsmarknaden”, utan lagstöd.

Men Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare på Pensionsmyndigheten, håller inte med.

“Skitsnack”, säger han, och framhåller att Allra var med och beredde ändringarna i samarbetsavtalet förra sommaren, utan att framföra synpunkter.

“Vill man inte skriva under på avtalet, får man inte vara med”, säger Larsson Hagberg, som tillägger att Allra skrivit under samarbetsavtalet vid ett flertal tillfällen.

Även juridiska experter som Realtid.se talat med ställer sig tveksamma till argumenten i Allras överklagan till tingsrätten, som bland annat framhåller att myndigheten “de facto utfärdar verksamhetsföreskrifter för fondföretagen” utan lagstöd.

“Allra har betydande uppförsbacke”, säger advokaten och affärsjuristen Erik G Widman till Realtid.se. 

Allras styrelseordförande Gunnar Axén har meddelat att bolaget kommer att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Realtid.se har sökt Allras juridiska ombud för en kommentar.

Platsannonser