EQT och Skatteverket
Deklaration och rättshandlingar från EQT och Skatteverket.
Juridik

Besked om riskkapitalisternas skattemål kan dröja

Beskedet om riskkapitalisternas tvist med Skatteverket ska få prövningstillstånd i högsta instans eller ej kan dröja till efter nyår på grund av målstorleken. "Vi jobbar så snabbt vi kan”, säger domstolens handläggare Birgitta Fors Almassidou till Realtid.se.

Uppdaterad 2017-10-24
Publicerad 2017-10-24

I slutet av juni rasade överklagandeskrifterna in till Högsta förvaltningsdomstolen. I slutet av april förlorade nämligen Sveriges 85 största riskkapitalister mot Skatteverket i Kammarrätten och åkte därmed på en total extra skatt på minst 1,6 miljarder kronor, varav 300 miljoner kronor i skattetillägg.

Nu återstår det för Högsta Förvaltningsdomstolen att ta ställning till om riskkapitalisterna kan få en sista chans att säga sitt. I domstolen handläggs målen av två handläggare.

- Vi har inte kommit så långt att vi har tagit ställning till prövningstillstånd eller inte. Vi håller på att gå igenom målen för närvarande. Generellt sett för liknande mål är riktlinjen att Högsta förvaltningsdomstolen ska komma med ett besked efter sex månader men detta är en mycket stor målserie så det kan ta längre tid, säger Birgitta Fors Almassidou till Realtid.se.

Väntar ni på fler uppgifter från någon part?

- Nej, det gör vi inte.

Besked kommer alltså efter nyår, en bit in på 2018?

- Det vågar jag inte säga. Antingen kommer det precis innan eller så kan det komma efter. Vi jobbar så snabbt vi kan, säger Birgitta Fors Almassidou.

Tvisten handlar om delägarna i riskkapitalbolagen ska skatta sina inkomster som tjänst eller som kapital.

De berörda riskkapitalbolagen är Altor, EQT, IK (Industrikapital), Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton. För Nordic Capital och IK har det handlat om att inkomsten som helhet ska beskattas som inkomst av tjänst. Domarna för de övriga bolagen innebär att de inblandade personernas utdelningar eller kapitalvinster delvis ska beskattas som inkomst av tjänst, delvis som kapital, enligt de så kallade 3:12-reglerna.

Platsannonser