FinansNyhet

Bengt Ivarsson svarar på kritiken

Bengt Ivarsson, tidigare ordförande för Advokatsamfundet
Publicerad

Nu svarar Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson på kritiken han mött efter att ha gett sin syn på vem som är den bäst lämpade kandidaten att efterträda honom.

Miriam Istner-Byman

Hur ser du på hela uppståndelsen?

– Jag tycker att det är trist att vi hamnar i en diskussion som inte handlar om sakfrågan, det vill säga vem som ska bli nästa styrelseordförande för Advokatsamfundet, utan istället i en sidodiskussion som handlar om yttrandefrihet och eventuella dolda motiv. Jag anser att det är bra att det finns flera kandidater och att de får tillfälle att presentera sig och vad de står för innan fullmäktigemötet och att det sker i en transparent och öppen process. Det är demokratisk styrka i Advokatsamfundet att det ska ske på det sättet. Det väsentliga bör inte vara om jag yttrar mig utan snarare vem som ska bli nästa styrelseordförande.

Hur ser du på det faktum att du blir anklagad för att ha en dold agenda?

– Jag har mindre än någon annan ett egenintresse i den här saken, eftersom jag lämnar samfundets ledning vid halvårsskiftet. Jag har ingen dold agenda utan det viktigaste för mig är samfundets bästa. Enligt samfundets stadgar är jag i egenskap av ordförande, tillsammans med vice ordföranden, de enda som enligt stadgarna är direkt kvalificerade som röstberättigade på fullmäktigemötet i juni.

Är det bara procedurfrågan som ligger till grund för konflikten?

–  För min del finns inget dolt. Jag kan inte uttala mig för de som lagt förslaget, men de har presenterat sina bevekelsegrunder i sin skrivelse. Jag ser det inte heller som en konflikt, utan som en process med två kandidater varav en ska väljas.

Varför gav du dig in i diskussionen?

– Att jag gav mig in i diskussionen beror på att efter att valberedningens förslag blev känt så hörde många advokater av sig till mig och hade synpunkter både på valet och på processen. Då tyckte jag inte att det fanns anledning att ge mig in i diskussionen. När det sedan dök upp ett alternativt förslag på en kandidat fick jag frågan hur jag ställde mig och då svarade jag att jag ansåg att det alternativa förslaget var bättre för Advokatsamfundet.  Det är det enda ställningstagandet som jag har gjort.

Varför anser du att Christer Danielsson är en bättre lämpad kandidat?

– Jag har arbetat tillsammansmed Christer i snart två år. Han är mycket engagerad och insatt i det pågående styrelsearbetet. Hans ambition är att förnya styrelsearbetet och då jag och han har kommit en bit på vägen tycker jag att det är viktigt att han får fortsätta med detta arbete. Jag vet att styrelsen också tycker att det är viktigt. Dessutom tycker jag det är olämpligt att byta ut både ordförande och vice ordförande samtidigt.

Annons