Juridik

Bengt Ågerup överklagar miljardskattesmällen

Q-Medgrundaren Bengt Ågerup överklagar måndagens skattedom.

Uppdaterad 2018-06-12
Publicerad 2018-06-12

Q-Medgrundaren Bengt Ågerup mottog i går domen från förvaltningsrätten i Uppsala avseende tvisten med Skatteverket, om var han ska anses ha varit bosatt under 2008-2013. Nu meddelar ombuden att domen kommer att överklagas.

"Bengt Ågerup, hans advokat Anna Romell Stenmark, samt hans övriga ombud i målen, Ulf Tivéus och Joakim Wittkull, bedömer att det föreligger övervägande sannolikhet att kammarrätten beslutar till hans fördel", framgår det av ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten menar att Bengt Ågerup ska anses ha varit bosatt i Sverige under perioden och att det därför är korrekt att Skatteverket påför honom skatter och skattetillägg om totalt drygt en miljard kronor. 

Bengt Ågerups ombud Anna Romell Stenmark på Advokatfirman Lindahl uppger att förvaltningsrätten inte har beaktat någon av de invändningar som framförts av henne och Bengt Ågerup i målen. Hon anser att det framförallt är ”anmärkningsvärt" att domstolen inte bemött de slutsatser som redovisats i rättsutlåtandet av två experter på området som ombuden tagit fram.

- Eftersom Bengt Ågerup tillsammans med sin familj varit bosatt i Frankrike och senare i Schweiz under de senaste 20 åren är domen förvånande, säger Anna Romell Stenmark på Advokatfirman Lindahl.

 

Målet

Skatteverket undersökte Bengt Ågerups tillgångar i februari 2015 och upptäckte då att Ågerup undanhållit uppgifter i sin skattedeklaration. Skatteverket kom fram till att Bengt Ågerup ska betala in 1,2 miljarder till Skatteverket.

Bakom summan är försäljningen av det Uppsalabaserade medicintekniska företaget Q-Med. Skatteverket menar att när Bengt Ågerup sålde sin andel av företaget så skulle det ha beskattats i Sverige, vilket inte gjordes. Bengt Ågerup hävdar å sin sida att han sedan 1996 är bosatt i Schweiz och därmed inte ska betala skatt i Sverige.

Platsannonser