Finans

"Behövs mer än bara reformer"

Indien är en "manodepressiv marknad" där investerare antingen väntar sig för mycket eller är för negativa när snabb utveckling uteblir. Det anser förvaltaren Kunal Desai på Neptune Investment, som tror på stigande vinster för landets bolag och att den negativa trenden ska vändas.

Uppdaterad 2016-04-12
Publicerad 2016-04-08

Indien har varit en stor favorit för investerare i tillväxtmarknader, framför allt under 2014 men marknaden har inte undkommit den generella oron för den svaga utvecklingen i segmentet och drabbats av stora utflöden som flera andra.

En av huvudanledningarna till den negativa bilden av Indien har att göra med att investerare helt enkelt väntade sig för mycket för snabbt av de tilltänkta reformerna som premiärministern Modi initierade. Det säger Neptune Investments förvaltare Kunal Desai till Realtid.se under ett Stockholmsbesök.

Investerare fokuserar över lag för mycket på reformer och makroutvecklingen, menar han.

– Reformerna är viktiga men det vi tror kommer driva marknaden framåt de kommande 18 till 24 månaderna är bolagens intäkter. Jag tror att det var för mycket och för stora förväntningar på hur många reformer kunde genomföras och hur snabbt, från investerarnas sida. Nu ser jag att förväntningarna ligger på en lite mer realistisk nivå och de förstår att regeringen går framåt, men lite långsammare, säger han.

Att titta på hur reformarbetet fortgår ska inte helt undvikas men det som är viktigare att titta på är hur bolagens vinster utvecklas. En marknad behöver mer för att växa en enbart reformer. Det är Desais svar på frågan om hur Indien kan undvika att det här beteendet från investerare upprepas, hur det kan undvikas att cykeln med positivitet och inflöden och besvikelse med efterföljande utflöden händer igen.

– Idag är reformarbetet också viktigt men det är mer en hygienfaktor som ger stöd och ökar investerarnas förtroende för marknaden, men för att få mer kapital till Indien så behövs det mycket mer än bara reformer. Det är inte de som avgör om investeringarna i landet ökar, mer vikt ska helt klart ligga på intäkterna från bolagen. Folk brukar fokusera för mycket på att de investerar i en marknad men det är egentligen bolagen du investerar i. Det är de man måste ha förtroende för, säger han.

De stigande bolagsvinsterna tror Neptune Investments ska leda till skapandet av en "bull market" i år men investerare är fortfarande lite avvaktande nu, efter det senaste årets dåliga utveckling i tillväxtmarknader.

– Det finns fortfarande lite skepticism om när det här intäktstemat vänder. Jag tror att det egentligen hade hänt tidigare om inte vi gått igenom den här kollapsen i globala handeln.

– I juni förra året var alla med men var samtidigt lite nervösa över att gå in tidigt. Nu har deras förtroende tagit stryk på grund av det här årets inledning. De väntar hellre på vändningen och ingen vill vara först in. Det här gäller inte bara svenska investerare, utan de i marknader som Storbritannien också till exempel. Men det kommer vända, säger Desai.

Neptune Investments hör till några av de globala kapitalförvaltarna som ser mer av den väntade tillväxten i små- och medelstora bolag i Indien och lägger därmed mer krut på det segmentet. Där gör de bland annat Standard Life Investments sällskap. I en intervju med Realtid.se i februari pekade portföljförvaltaren Sai Tampi ut just small cap-sektorn som viktig för portföljens utveckling.

– Vi ser att mellanstora bolag de senaste 13 åren presterat bättre och sektorn i sig är mer driven av inhemsk tillväxt och mindre påverkad av externa influenser. Jämfört med storbolag ägs de mer av inhemska investerare, sade han då.

Standard Lifes Tampi pekade också på att Indien jämfört med andra tillväxtländer är en väldiversifierad marknad som inte domineras av en stor sektor, något även Kunal Desai tar upp.

– Det finns ganska många bolag i varje sektor. Andra tillväxtmarknader är generellt sett mer viktade mot råvaror eller finansiella tjänster men i Indien täcker ingen sektor, med ett visst undantag för it, över 20 procent av indexet. Det är en bred marknad med många kvalitativa bolag, säger Desai.

Indien kanske är en "manodepressiv marknad" enligt Desai, som pendlar extremt mellan högt och lågt men han tror att landet fortsätter utvecklas bättre än övriga i tillgångsklassenframöver. Dessutom tror han på en framtida utveckling där skillanderna mellan olika tillväxtmarknader växer och att det blir allt viktigare vilken marknad man väljer.

– Dagarna med lätt tillgång till likviditet som trycker upp alla marknader är borta. Urvalet kommer att ha stor betydelse framöver. Under BRIC-eran när fonderna gick bra så berodde det mest på kvantitativa lättnader och mycket likviditet som höjde tillgångspriserna. Men i framtiden tror vi att alla tillväxtländer får jobba hårdare för sin tillväxt, avslutar han.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in