Carl-Johan Kjellman ser att BDO har en bra position för att fortsätta att växa i nivå med de största revisionsbyråerna.
Revision

BDO:s nya ordförande håller i tvåsiffrigt tillväxtmål

Tidigare vd Carl-Johan Kjellman tar över ordförandeskapet i BDO. Strategiarbetet ligger fast med starkt fokus på kundrelationen och årlig tillväxt på minst 10 procent. 

Publicerad 2018-09-28

Carl-Johan Kjellman, som fram till för ett år sedan var vd för BDO i Sverige, tar över efter Torbjörn Lundh som ny styrelseordförande i bolaget.

I sin roll som styrelseordförande ser han fram emot att flytta fram BDO:s positioner på marknaden.

– Vi är en organisation som växer kraftigt och har en tydlig målbild med fokusområden som digitalisering, ett hållbart näringsliv och inte minst vår vision “enastående service”. 

BDO har som mål att växa minst 10 procent om året, enligt den strategi, Vision 2020, som revisionsbyrån antog för två år sedan. Hittills har man klarat målet och överträffar därmed det senast redovisade genomsnittet för Big7 som ligger på cirka nio procent.

Carl-Johan Kjellman berättar att tillväxten skett till både organiskt och genom förvärv/strategiska rekryteringar, till ungefär lika stora delar.

– Vi växer inom alla affärsområden. Framför allt rådgivningsdelen påverkas positivt av den goda konjunkturen. Vi ser också hur vi får nya kunder, vilket också kan vara en effekt av att näringslivet haft god tillväxt.

För sjätte året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex branschmätning att BDO har nöjdast kunder. 

– Jag tror att det är vårt kundcentrerade sätt att arbeta som gör att kunderna gillar oss. Genom digitala lösningar har vi kunnat ge våra medarbetare möjlighet att ägna mer tid åt rådgivning vilket ökar servicenivån och bygger långsiktiga relationer. 

Carl-Johan Kjellman upplever att BDO har genomfört steg ett i den digitala utvecklingen, det vill säga man har etablerat ett digital och standardiserat arbetssätt.

– Nu återstår vidare utveckling med automatisering och robotisering och det arbetet är bara i sin linda. BDO kommer inte att ta ledartröjan i teknikutvecklingen även om vi följer den noga.

Det är framför allt affärsområdet företagsservice, det vill säga outsourcing av redovisning och lönehantering, som kommer att dra nytta av automatiseringen i detta relativt tidiga skede.

Hur ser du på konkurrensen från exempelvis Aspia?

– Konsolideringen inom ekonomiservice kommer att påverka branschen väldigt mycket, den påverkar oss alla. Det kommer att bli en tuff match, men för oss som revisionsbyrå är det en stark fördel att vi kan ha kvar vårt kombierbjudande till mindre och medelstora kunder.

Kombierbjudande innebär att man kan sälja både redovisning och revision. Detta är tillåtet för företag som ligger under vissa tröskelvärden, som exempelvis en årlig omsättning på mindre än 80 miljoner kronor.

– Vi kan följa med företagen genom hela deras livscykel och erbjuda en personlig service, det kommer fortsatt att vara vår konkurrensfördel, säger Carl-Johan Kjellman.

Övriga ledamöter i BDO:s styrelse är: Olof Andersson (omval), Barbro Karlsson, Anders Blohmé, Daniel Johansson samt Johanna Andersson som personalrepresentant.

Platsannonser