Arbetsmarknad

Bättre sysselsättningsstatistik än väntat i USA

Den amerikanska sysselsättningen sjönk mindre än väntat i mars.

Publicerad 2020-04-01

Sysselsättningen i den privata sektorn i USA sjönk en enligt den så kallade ADP-rapporten mindre än väntat i mars.

Sysselsättningen minskade med -27 000, att jämföras med analytikernas estimat som låg på -150 000.

ADP Employer Services har använt data fram till den 12 mars.

Ahu Yildirmaz vid ADP konstaterar att de här siffrorna ”inte till fullo” tar hänsyn till de senaste effekterna av covid-19.

Platsannonser