Fastigheter

Bättre resultat för Akelius

Ökade fastighetsvärden påverkar resultatet.

Uppdaterad 2016-08-08
Publicerad 2016-08-08

I dag presenterar Akelius Residential Property delårsrapporten för  januari-juni.

Resultatet före skatt uppgick till 5.039 miljoner kronor, jämfört med 2.640 miljoner kronor samma period i fjol. Enligt rapporten är resultatet påverkat av ökade fastighetsvärden.

Fastigheterna ökade i värde med 5.139 miljoner kronor, 7,1 procent, jämfört med 1.925 miljoner kronor och 3,3 procent under samma period i fjol. Värdeförändringen beror i sin tur på sänkta direktavkastningskrav.

Under perioden uppgick köpen av fastigheter till 3.670 miljoner kronor jämfört med 5.895 miljoner kronor för samma period 2015.

Fastighetsförsäljningar i Sverige uppgick till 2.325 miljoner kronor, i Tyskland för 780 miljoner kronor och i England för 521 miljoner kronor. Totalt sålde Akelius fastigheter för 3.626 miljoner kronor, jämfört med 993 miljoner kronor under samma period i fjol.

"Rekordlåga räntor och urbanisering ger stark medvind för oss. Vi är väl medvetna om att medvinden kan vändas till motvind", skriver Pål Ahlsén, vd och koncernchef i rapporten.

Platsannonser