Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Bästa tipsen för att förebygga stress på jobbet

AV WELLR

Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag. Att som arbetsgivare arbeta för minska och förebygga stress på arbetsplatsen är en viktig åtgärd för att undvika framtida sjukfrånvaro hos medarbetarna. Wellr är ett helt unikt webbaserat system som hjälper både företag och medarbetare att på ett roligt och effektivt sätt förebygga stress på arbetsplatsen. 

De flesta arbeten innebär en viss mängd stress, och stress är i grunden naturlig och helt ofarlig. Men stresspåslag behöver kroppen återhämtning för att återställa balansen. Om stresspåslaget är återkommande och varar över lång tid utan återhämtning kan det leda till olika stressymptom, och risken att en medarbetare på lång sikt blir sjukskriven är stor.
En vanlig källa till stress hos medarbetarna är för höga krav eller för hög arbetsmängd. Så här går ni tillväga för att få bukt med problemet.

Utvärdera arbetsmiljön

Genom att utvärdera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön får ni en tydlig bild över vilka områden som behöver åtgärdas. Använd er av Wellr för att, utöver arbetsmiljöundersökningen, också utföra ett så kallat pulstest, som visar de anställdas aktuella arbetsbelastning. Det är viktigt för er att få en tydlig bild över riskerna i verksamheten.

Ta fram en handlingsplan

När arbetsmiljön är utvärderad, av och tillsammans med medarbetare samt Wellr, kan ni bedöma riskerna och gradera hur allvarliga de är. När ni sedan skriver er handlingsplan är det viktigt att tänka på att obalans och stress ofta uppstår genom att flera risker och belastande faktorer samverkar.

Våga kommunicera

Arbetsplatser med tydlig och öppen kommunikation har de lägsta sjuktalen. Det är särskilt viktigt att våga kommunicera om bekymmer eller problem och låta medarbetarna vara delaktiga i företagets förändringsarbete. Skapa en engagerad och motiverad arbetsplats med Wellr, där medarbetarna själva bygger en hälsosammare företagskultur.

Kontrollera om åtgärderna har fungerat

Likt övriga delar av ert företag är utvärdering och resultat av högsta vikt, utvärdera därför enkelt företagets och medarbetarnas resultat i Wellrs digitala verktyg. Välja om ni vill göra om ett eller flera av testerna i arbetsmiljöundersökningen, för att få svar på om åtgärderna har varit tillräckliga eller om det behövs ytterligare förändringar. Uppdatera den ursprungliga handlingsplanen vid behov.

Visa att ni prioriterar hälsa

Visa att ni är en organisation som prioriterar medarbetarnas välbefinnande. En chef som tar hand om sig själv genom regelbundna pauser och motion, inte jobbar övertid samt undviker att mejla eller ringa medarbetare utanför arbetstid, blir ett viktigt föredöme och en så kallad friskfaktor på jobbet. Att investera i hälsofrämjande lösningar likt Wellr ger också en tydlig signal till medarbetarna att deras välmående är något som prioriteras högt inom organisationen. Som företagsledare ger du dina medarbetare chansen att må och prestera bättre, något som båda parter gynnas av.

Läs mer på www.wellr.se


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons