"Bästa kvartalet i Mangolds historia"

Mangold redovisar intäkter på 36 miljoner kronor under årets första kvartal.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-04-16

Mangold redovisar intäkter på 36 miljoner kronor under årets första kvartal (20,1 Mkr) och en vinst före skatt p,å 8,1 miljoner (1,9 Mkr).

4,9 miljoner kronor har satts av till bonusar under kvartalet.

Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv beskriver i rapporten kvartalet som "det bästa" i bolagets historia. Överlag är tongångarna ljusa gällande samtliga verksamhetsområden. Intäkter från high yield-obligationer pekas ut speciellt.

"Under rådande marknadsförutsättningar ser vi fortsatt tillväxt och ökade marknadsandelar. Vi kommer under året att fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster för att tillgodose kundernas behov", skriver Tammerlöv.

Tillväxten visar sig också i ett ökat antal anställda. Vid utgången av första kvartalet arbetade 65 personer i verksamheten mot 50 för ett år sedan.

Platsannonser