Fastigheter

”Bästa året hittills”

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, ökar utdelningen efter ”bästa året hittills”, som vd och grundare Illja Batljan sammanfattar året.

Uppdaterad 2019-02-20
Publicerad 2019-02-20

I dag presenterar Samhällsbyggnadsbolaget SBB bokslutskommunikén och rapporten för sista kvartalet 2018.

SBB levererar ett resultat efter skatt på 691 miljoner kronor motsvarande 0,83 kronor per A- och B stamaktie under fjärde kvartalet.  Detta kan jämföras med 381 miljoner kronor samma kvartal året innan motsvarande 0,48 kronor per aktie.

För helåret landade resultatet på 1 690 miljoner kronor, motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,07 kronor. Året innan var resultatet 2 429 miljoner kronor motsvarande 3,60 kronor per aktie.

Under helåret ökade fastighetsportföljens värde med 2,2 miljarder kronor till 25,2 miljarder kronor.

Det långsiktiga substansvärdet ökade till 8 736 miljoner kronor motsvarande 11,55 kronor per aktie. Året innan var substansvärdet 7 120 miljoner kronor motsvarande 9,65 kronor per aktie.

”2018 blev Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) bästa år hittills och vi avslutar det med ett bra kvartal. Starkt resultat, förstärkt finansiell ställning och reducerad finansieringskostnad möjliggör en höjd utdelning från 0,10 kronor till 0,25 kronor per A- och B stamaktie”, säger Ilija Batljan Verkställande direktör och grundare.

Vidare uppger Ilija Batljan att SBBs intjäningsförmåga på 12-månaders rullande basis var i slutet av året cirka 770 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 32 procent från 582 miljoner kronor i slutet av 2017.

”De finansiella nyckeltalen talar sitt tydliga språk”, säger Ilija Batljan.

Vid utgången på året redovisar SBB ett eget kapital på 11 197 miljoner kronor och belåningsgraden uppgick till 53 procent och den justerade soliditeten till 44 procent.

Platsannonser