Finans

Bankutlåning till företag i uppgång

Bankutlåning har nått högsta nivån på fem år och går främst till små och medelstora företag.

Publicerad 2016-10-10

Utlåning till svenska företag från banker fortsätter att öka, framgår det av en ny undersökning gjord på uppdrag av Almi.

Hälften av bankkontoren uppgav i septembermätningen att utlåningen ökat under det tredje kvartalet. För ett år sedan var siffran 46 procent och nuvarande nivå är den högsta på fem år, enligt Almi.

För kommande kvartal tror 60 procent av bankcheferna att utlåningen fortsätter att öka och på ett års sikt är synen än mer positiv med 76 procent som tror på en ökning.

Enligt Almi är det ovanligt många som visar optimism och det pekar också på en positiv konjuktirsignal.

Företagsutlåningen berör främst små och medelstora företag; 90 procent av kontoren tillfrågade i undersökningen uppger att 80 till 100 procent av utlåningen går till bolag med färre än 250 anställda.

De tre huvudsakliga områdena som svenska företagen behöver investeringar till är rörelsefastighet, investeringar i maskiner och inventarier och rörelsekapital.

Bankcheferna tror också på en starkare svensk konjuktur både när det gäller det kommande kvartalet och på ett års sikt.

– Överlag är det en mycket positiv inställning. Både från banker och från företag, vi får också samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Det är inte bara bankernas utlåning som ökar, vi ser också en kraftigt ökad efterfrågan i Almis utlåning till innovativa tillväxtföretag, säger Almis kommunikationsdirektör Lars Mårdbrant i en kommentar.

Platsannonser