FinansNyhet

Banksyndikat bakom Storskogens facilitetsavtal

Storskogen, banksyndikatStorskogen, banksyndikat
Publicerad

Storskogen har ingått ett nytt, icke-säkerställt facilitetsavtal avseende en s.k. syndicated multicurrency revolving credit facility från ett internationellt banksyndikat.

Realtid.se

Kreditfaciliteten uppgår till 1 miljard euro och har en löptid om tre år, med en förlängningsoption om upp till ytterligare två år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya facilitetsavtalet avses ersätta Storskogens befintliga facilitetsavtal i samband med genomförandet av det avsedda offentliga erbjudandet och upptagandet till handel av B-aktierna i Storskogen på Nasdaq Stockholm.

Det internationella banksyndikatet består av Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Swedbank, BNP Paribas, Svensk Exportkredit, Goldman Sachs, JP Morgan och NatWest.

Annons

Bank Brokers har agerat finansiell rådgivare och koordinator, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare, till Storskogen i samband med Storskogens ingående av det nya facilitetsavtalet.

Annons