Banksamarbete ska städa upp i byggbranschen. Foto: TT
Foto: TT
Bank

Banksamarbete ska städa upp i byggbranschen

Gemensamma riktlinjer kommer implementeras hos respektive bank under slutet av 2021.

Uppdaterad 2021-04-14
Publicerad 2021-04-14

Uteblivna skatteintäkter och bristande kontroll av att mänskliga rättigheter respekteras på byggarbetsplatser anges som förklaring till varför bankerna går in det här initiativet.  Bankerna skriver, i var sitt pressmeddelande, att man som kreditgivare till bygg- och fastighetsbolag har, genom villkoren vid kreditgivning,  möjlighet att göra skillnad.  

Bankerna som samverkar är:  Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna och Swedbank.

– Swedbanks vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Här ger vi de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid genom hållbara val. Detta bankgemensamma initiativ är ett viktigt steg på resan mot ett hållbart samhälle. Vi har en viktig roll att spela genom tydlig råd- och kreditgivning som därmed bidrar till mer hållbara företag inom byggbranschen, säger Jens Henriksson, vd Swedbank i sin presskommentar.

SBAB:s vd Klas Danielsson säger så här:

– Tillsammans med byggbranschen stärker vi med detta initiativ vårt bidrag till att minska riskerna för ekonomisk brottslighet i byggprojekt och på byggarbetsplatser. Initiativet innebär att vi kommer att ställa ytterligare krav i våra kreditvillkor vid finansiering av byggprojekt. Kraven innebär bland annat att alla personidentiteter och arbetsgivarsamband på en byggarbetsplats måste säkerställas via systemlösningar och att digital rapportering sker till banken, att underentreprenörer på en byggarbetsplats ska vara föranmälda och kontrollerade samt att kredittagaren ska kunna genomföra kontroller av sådant som skalskydd och arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Initiativet handlar om att i bankernas kreditprocess ställa ytterligare krav mot låntagaren. Bankerna har kommit överens om gemensamma riktlinjer som ska beaktas i kreditgivningen till bygg- och fastighetsbolag. Dessa syftar bland annat till att säkerställa att låntagaren har kontroll över produktionen, uppnå ökad styrning över vilken arbetskraft som nyttjas i alla leverantörsled, samt se till att de underleverantörer som anlitas lever upp till gällande regelverk.

–  Ett hållbart samhällsbyggande förutsätter god samverkan mellan olika aktörer. Bankernas initiativ är en viktig pusselbit i detta gemensamma arbete, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen i en skriftlig kommentar.

Platsannonser

Logga in