FinansNyhet

Bankföreningen säger nej till skärpta amorteringskrav

Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg kritiserar förslaget eftersom det höjer trösklarna in på bostadsmarknaden för förstagångsköpare. Foto: Håkan Flank.
Publicerad

Svenska Bankföreningen kritiserar Finansinspektionens förslag på hårdare amorteringskrav för bostadsköpare. ”Förslaget om skärpt amorteringskrav kopplat till skuldkvoten bör inte genomföras. Det skapar ökad komplexitet i ett redan komplicerat regelverk”, skriver Bankföreningen i ett remissvar till FI.

Andreas Henriksson

– Statliga åtgärder bör istället fokusera på de grundläggande orsakerna till stigande bostadspriser och hög skuldsättning. Exempelvis vore en försiktig avtrappning av ränteavdraget en bättre åtgärd, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Finansinspektionen har föreslagit föreskrifter som innebär att hushåll vars skulder är större än 4,5 gånger inkomsten får ett extra amorteringskrav. De nya kraven ska läggas ovanpå befintliga krav i form av bolånetak och amorteringskrav.

Bankföreningen delar Finansinspektionens och andra myndigheters bedömning att en fortsatt snabb ökning av bostadspriser och hushållens skuldsättning kan innebära risker för svensk ekonomi. Att ytterligare detaljreglera hushållens möjligheter att låna pengar är dock inte rätt väg framåt enligt föreningen.

Annons

Förslaget skulle enligt Bankföreningen medföra en ytterst komplex och svårförståelig reglering av bolån till hushåll. Regelverket ska hanteras av tusentals banktjänstemän och påverkar på sikt miljontals bankkunder. Det är därför viktigt att det inte är för komplext och att bolånekunderna kan förstå intentionerna bakom det. Annars riskerar reglerna att förlora sin legitimitet, skriver Bankföreningen i ett pressmeddelande.

– Ett ytterligare skärpt amorteringskrav kopplat till skuldkvoten förstärker trösklarna att komma in på bostadsmarknaden eftersom det till stor del skulle drabba förstagångsköpare. Det skulle också minska rörligheten genom att försvåra för hushåll att byta både bostad och bank, säger Hans Lindberg.

Annons