Bank

Bankföreningen kritisk till nya amorteringskravet

Bankföreningens vd Hans Lindberg kritiserar de hårdare amorteringsreglerna för nya bolånetagare. De har fler negativa än positiva effekter och går emot principen om långsiktighet och förutsägbarhet, säger han.

Uppdaterad 2017-11-30
Publicerad 2017-11-30

Idag torsdag sade regeringen ja till Finansinspektionens förslag till skärpt amorteringskrav. Beslutet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

– Vi står fast vid att den föreslagna skärpningen av amorteringskrav har mer negativa än positiva effekter och att den därför inte bör genomföras. Reglerna är väldigt komplexa och kommer att ytterligare försvåra rörligheten på bostadsmarknaden. Att köpa en bostad är ofta ett hushålls största investering i livet. Bostadsmarknaden måste därför präglas av långsiktiga regler, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i en kommentar till torsdagens besked från regeringen.

– Att införa nya amorteringskrav mindre än två år efter att det nuvarande kravet trädde i kraft, och innan effekterna har kunnat analyseras, går emot principen om långsiktighet och förutsägbarhet.

Platsannonser