FinansNyhet

Bankföreningen kritiserar FI:s generaldirektör

Publicerad

I en artikel på DN Debatt argumenterar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen för den skärpning av amorteringskravet myndigheten lade fram i början av sommaren. Nu sågar Bankföreningens vd Hans Lindberg Thedéens förslag och argument, och hänvisar till skarp kritik från många remissinstanser.

Realtid.se

– Efter den omfattande och ovanligt skarpa remisskritiken bör Finansinspektionen tänka om och släppa förslaget, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg, i en kommentar till Finansinspektionens debattartikel på DN Debatt idag måndag 23 oktober.

Bankföreningens kritik har flera grunder. En är att bankerna redan använder skuldkvot som en viktig bedömningsfaktor vid kreditprövningen. Dessutom är Finansinspektionens förslag, som baseras på skuldkvoten, oerhört komplext och svårförståeligt för kunderna och sammantaget kommer de föreslagna reglerna att göra mer skada än nytta. De riskerar att särskilt drabba unga personer som ska ta sig in på bostadsmarknaden och äldre som vill förändra sitt boende. Förslaget förstärker även inlåsningseffekterna och innebär att rörligheten och konkurrensen på marknaden försämras, enligt Bankföreningen.

Bankföreningen anser också att det inte är rimligt att Finansinspektionen ska tvingas ta ett helhetsansvar för hur svensk bostadsmarknad ska fungera. Det är ett ansvar som regeringen måste ta.

Annons

– Statliga regleringar av den här typen riskerar att ytterligare försämra bostadsmarknadens funktionssätt utan att den finansiella stabiliteten stärks. Det är fråga om långtgående ingrepp i människors privatekonomi och vardag. Om Finansinspektionen går vidare med förslaget finns det starka skäl för regeringen att ytterst säga nej, säger Hans Lindberg.

Annons