Hans Lindberg, vd, Bankföreningen
Hans Lindberg, vd, Bankföreningen
Bank

"Bankerna tar ansvar"

Bankföreningen svarar på Stefan Ingves utspel.

Uppdaterad 2016-03-17
Publicerad 2016-03-16

"Behovet och efterfrågan av kontanter har minskat betydligt de senaste åren. De allra flesta konsumenter väljer idag att betala med kort, som står för drygt 80 procent av värdet av betalningarna i handeln", skriver Bankföreningen i ett officiellt uttalande med titeln "Bankerna tar ansvar och förbättrar sin service", som svar på riksbankschef Stefan Ingves debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Ingves förespråkar i sin artikel en lagstadgad skyldighet för bankerna att tillgodose behovet av kontanter. Detta då det på senare tid har skett en betydlig minskning i tillgången på kontanter i landet, något som bland annat försvårar vardagen för framförallt äldre människor i glesbygdsområden.

Bankföreningens svar på utspelet var både snabbt och konkret.

"För att möta behovet av att kunna sätta in pengar ökar bankerna antalet insättningsautomater på ett 60-tal orter under i år och under nästa år", skriver Bankföreningen.

Bankföreningen är dock av den allmänna åsikten att det inte är bankerna, utan staten, som bär ansvaret för kontanthanteringen i landet.

I den så kallade betaltjänstutredningen, där just kontanthanteringen är en central fråga, har Bankföreningen bidragit med ett remissvar.

Föreningen varnar där för att "en eventuell lagstiftning om kontanthanteringen kan snedvrida konkurrensen och hämma utvecklingen genom att låsa in betalningsmarknaden i betalningsmetoder som annars är på väg att överges".

Platsannonser