Bank

“Bankerna kan inte föra över hela skatten till kunderna”

Den nya banksaktten kommer att drabba kunderna i någon form. Men Avanzas respektive Nordnets bankexperter är inte överens om i vilken utsträckning.

Uppdaterad 2019-09-03
Publicerad 2019-09-03

Bankaktierna gick svagare än börsindex på måndagen, men följer i princip index på tisdagen, efter att finansminister Magdalena Andersson i helgen uppgav att det finns en plan att införa en ny bankskatt från 2022 som är tänkt att finansiera mer pengar till försvaret. 

Johanna Kull, sparekonom på Avanza, noterar att skatten motsvarar cirka 4,5 procent av storbankernas förväntade vinster i Sverige under 2020. Hon säger att bankerna sannolikt kommer att försöka föra över kostnadshöjningen till sina kunder genom höjda avgifter, höjda marginaler på bolån med mera, men tror inte att bankerna kommer lyckas föra över hela kostnaden: 

– Konkurrensen på bankmarknaden, framför allt på bolånemarknaden, trappas sakta men säkert upp och hela kostnaden lär bankerna inte kunna lämpa över på kunderna, utan skatten skulle även påverka bankernas lönsamhet och därigenom även aktiekursen. 

Kull tillägger att skatten inte bara skulle påverka privatpersoner via höjda avgifter och höjda bolåneräntor, utan även drabba privatpersoner via fallande aktiekurser eftersom storbankerna tillhör de absolut vanligaste aktierna i svenskarnas aktieportfölj. Vid årsskiftet var det nära 300 000 privatpersoner som ägde aktier bara i Swedbank, enligt Kull. 

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, säger däremot att hon räknar med att kostnaderna för en ny bankskatt helt kommer att överföras till bankernas kunder:

– Historiskt har man varit duktig på att föra vidare kostnader ut mot kund, och så lär det bli nu med. Orsaken är förstås att bankmarknaden trots allt i mångt och mycket består av ett oligopol, vilket gör det enkelt att föra kostnader vidare. 

– Vi har tagit små, små steg mot förbättrad konkurrens, men jag oroar mig för att det här kan bidra till en tillbakagång, vilket också är negativt för sparare och bankkunder, fortsätter Frida Bratt. 

 

Platsannonser