Finans Nyhet

Bankerna kämpar med courtage-intäkterna

Publicerad

Bankerna får allt svårare att tjäna pengar på sin värdepappershandel. Minskade handelsvolymer ger avtryck i årsredovisningarna, visar Realtid.se:s granskning.

En genomgång av de fyra storbankernas årsredovisningar visar att de har svårt att tjäna pengar på sin värdepappershandel.

För SEB har courtage-intäkterna minskat från 2174 miljoner kronor till 1765 miljoner kronor i koncernen, en minskning med 18 procent. I Sverige är minskningen betydligt större.

Där landar den på hela 29 procent, från 744 miljoner till 527 miljoner kronor.

Annons

Banken noterar också i sin årsredovisning att ”trots det förbättrade klimatet fortsatte börsvolymerna att ligga på relativt låga nivåer, vilket drog ner intäkterna för aktiehandeln.”

Och även analytikerna har noterat att bankerna kämpar med att få in pengar genom värdepappershandeln.

– Det är svårt att tjäna pengar på aktiehandel. Det är en rad samverkande faktorer, hård konkurrens och prispress. Dessutom har det blivit allt mer elektronisk automatiserad handel. Och den underliggande aktivitetsnivån är ganska låg, säger Thomas Johansson, bankanalytiker på Carnegie.

Annons

Han får medhåll från bankanalytikern Francis Dallaire på Öhmans.

– Det är ganska uppenbart att volymen på handeln gått ner rejält. Det är ökad konkurrens från olika aktörer som fondkommissionärer och banker. Samtidigt så är värdepappershandeln något som bankerna måste ha som en del av sitt kunderbjudande, säger Francis Dallaire.

Nordeas courtage-intäkter i Sverige minskade med 17 procent, från 107 miljoner kronor 2009 till 88 miljoner kronor för 2010. Totalt i koncernen ökade dock courtageintäkterna med 5 procent.

Annons

Även Swedbank redovisar lägre värdepappersprovisioner för 2010 jämfört med 2009. Courtage-intäkterna för koncernen slutar på 587 miljoner kronor för 2010 jämfört med 652 miljoner kronor under 2009.

Handelsbanken visar visserligen högre courtage-intäkter under 2010 än 2009, men ökningen är bara 0,2 procent från 1862 miljoner till 1867 miljoner kronor.

Annons