Bank

Verisec växer inom banksäkerhet

It-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man under hösten 2017 nära tredubblat antalet kunder inom segmentet bank och finans i Förenade Arabemiraten.

Realtid.se
Uppdaterad 2017-12-12
Publicerad 2017-12-12

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man under hösten 2017 nära tredubblat antalet kunder inom segmentet bank och finans i Förenade Arabemiraten. Ökningen är ett resultat av riktade insatser i regionen efter att ändrade konkurrensförhållanden öppnat möjligheter att inleda samarbete med ett stort antal nya kunder, skriver Verisec i ett pressmeddelande.

Verisec etablerade verksamhet i Förenade Arabemiraten, med kontor i Dubai, under andra halvan av 2015. Bolaget skriver i pressmeddelandet att fokus på denna marknad har varit att i ett första steg leverera tredjepartsprodukter inom dataskydd och kryptering för bankmarknaden, för att i ett nästa steg även erbjuda Verisecs egenutvecklade produkter inom digitala identiteter och e-legitimering.

"Strategin har varit framgångsrik och fram till första halvåret 2017 hade kundrelationer etablerats med sex banker. Under året har ändrade konkurrensförhållanden öppnat för en större satsning på regionen. Denna satsning inleddes under våren med såväl nyrekrytering och marknadsaktiviteter och resultatet är att avtal har kunnat tecknas med ytterligare elva banker", skriver Verisec.

Verisecs marknadsandel närmar sig i och med detta 50 procent inom banksektorn i Förenade Arabemiraten.

– Satsningen på Mellanöstern har gått över förväntan och att ha nått en så stark marknadsposition på drygt två år visar på vår förmåga att kunna växa internationellt. Nu hanterar vi den innersta kärnan av IT-säkerheten för sjutton banker i regionen och det öppnar naturligtvis stora möjligheter för oss att leverera Freja och andra egenutvecklade produkter inom e-legitimering till dessa kunder. Dock är ledtiden för den typen av affärer betydligt längre, men med vår styrkeposition hos dessa banker är förutsättningarna goda för fortsatt tillväxt i regionen, inom alla våra produktområden, kommenterar Johan Henrikson, vd Verisec.

Platsannonser