FinansNyhet

Bankdirektören som brinner för Norden

Eirik Winter, Nordenchef, BNP ParibasEirik Winter, Nordenchef, BNP Paribas
”Jag kan nog upplevas som tuff, men de som lär känna mig förstår att tuffheten kommer med kärlek”, säger Eirik Winter till Realtids reporter Göran Lind.
Publicerad

En tilltagande finansiell snålblåst till trots: Eirik Winter satsar på snabb tillväxt för BNP Paribas i Norden på alla fronter de kommande åren.

Göran Lind

Frilansreporter

Man kan i alla fall inte anklaga Eirik Winter för att sakna erfarenhet av tuffa tider. Winter, som sedan ett halvår tillbaka är vd för BNP Paribas i Norden, har varit i branschen i cirka 30 år. Han tillbringade den i finansbranschen minst sagt händelserika perioden 1990 till 2012 i London, till stor del på ett handlargolv för klassiska amerikanska investmentbanker som JP Morgan och Salomon Brothers.  

– Jag tänkte att jag skulle åka dit i två år och putsa upp min engelska, men jag blev kvar i 22 år. En av de första uppgifterna var att hjälpa till att rekapitalisera krisande svenska och finska banker i början av 1990-talet, det var också så jag gled in på obligationsmarknaden.

Han verkade i London i olika specialistroller inom obligations- och kreditmarknaden fram till 2012. Då kom finlandsvenske Eirik Winter, född i Helsingfors, tillbaka till Norden, som chef för Citis investment banking och ordförande för den nordiska regionen. Sex år senare ringde en headhunter och frågade om han inte ville ta över BNP Paribas verksamhet i Norden.

Annons

Han var först tveksam och erkänner att BNP Paribas inte klingade klockrent, en ”lite anonym fransk bank”. Men han kom på andra tankar efter att ha träffat personerna på BNP Paribas och fått klart för sig vilket uppdraget var.   

– Jag hade faktiskt ingen aning om hur bred plattform BNP Paribas hade i Norden, det är den klart största internationella banken här.

Totalt har BNP Paribas runt 700 anställda i Norden, varav drygt en tredjedel finns inom corporate finance och markets. Resterande del arbetar inom Alfred Bergs fondförvaltning samt i olika bolag inom bland annat personförsäkring, leasing och privatbankverksamhet, där BNP Paribas via danska Ekspres Bank förra året köpte Sevenday Finans på den svenska marknaden.

Annons

Vad är det då som Eirik Winter ska åstadkomma? En del handlar om att i större utsträckning få BNP Paribas olika verksamheter att agera som ett självständigt gemensamt nordiskt bolag, Eirik Winter använder själv termen ”local fabric”. Ett annat huvuduppdrag är att skapa tillväxt.

– BNP Paribas högsta ledning har tagit beslut om att Norden är en prioriterad tillväxtregion. Kombinationen av en stark techsektor, stora globala företag och mycket private equity passar bankens profil, säger han.

Tillväxtplanerna omfattar egentligen all verksamhet: inom corporate finance har redan ett 20-tal personer anställts och de ska bli fler, markets ska växa aktiehandeln bland annat genom att i högre grad dra nytta av BNP Paribas topprankade analys. Inom personförsäkring och privatbanken kan det bli företagsförvärv eller köp av portföljer.

Annons

Eirik Winter argumenterar för att det vid sidan av de nordiska storbankerna och nischade amerikanska aktörer finns ett växande behov av en ”global europeisk bank”, som kan erbjuda allt från bastjänster inom cash management till spetskompetens inom till exempel investment banking på ett globalt plan.

– Ett exempel på hur vi tänker är att vi har anställt en person med uppdraget att se vilka företag i Norden som kan bli Unicorns, vilka som blir nästa Spotify. Tanken är att vi ska jobba proaktivt i ett tidigt skede, hjälpa dem att växa globalt och bygga en riktig business istället för att bara komma in när det blir fråga om en notering, säger Eirik Winter.

Expansionsplanerna kan ändå tyckas lite våghalsiga i en omvärld där konkurrensen hårdnar, börsen blir allt mer volatil, intresset för börsintroduktioner svalnar och en lågkonjunktur knackar på dörren. Men Eirik Winter ser snarare en annalkande snålblåst som en möjlighet. BNP Paribas är, till skillnad från en del andra internationella aktörer, med 700 anställda fast rotade och långsiktiga i Norden, säger han. I bistrare tider går det därför att ta marknadsandelar när andra flyr fältet.   

Och, som sagt, han borde rimligen veta vad han talar om. Eirik Winter har stått på handlargolvet i London och närskådat såväl det tidiga 1990-talets finanskris som internetyrans död år 2000, 9/11 och Lehman Brothers-kraschen för ganska precis tio år sedan. Den här gången finns det ändå en del som talar för att vi kan klara oss lindrigare undan, säger han.

– Ekonomin är ”by default” cyklisk, skillnaden nu är att bankerna är starkare och bättre kapitaliserade, vi har blivit bättre på att hantera systemrisker. Dessutom kommer räntan att förbli låg och det finns idag fler tillväxtlok i världsekonomin.

För lätt ska det kanske heller inte vara för att passa Eirik Winters natur. Ett skäl till att han hoppade över från Citi till BNP Paribas var att han kände sig lite färdig, han gillar att bygga verksamheter, att tillföra energi i förändringsprocesser och att entusiasmera medarbetare.

– Jag kan nog upplevas som tuff, men de som lär känna mig förstår att tuffheten kommer med kärlek. I den anglosaxiska finansvärlden handlar det väldigt mycket om att få bonus eller att få sparken. I nordiska verksamheter är det istället viktigt att känna sig delaktig och motiverad, här har man kommit en snäpp högre i Maslows behovstrappa.

Han vill också att BNP Paribas i ännu större utsträckning ska bli en del av det nordiska samhället och kulturen. Det handlar om allt från att lyfta fram BNP Paribas hållbarhetsprofil – banken blev koldioxidneutral 2017 – till engagemang i sammanhang som verkar för ökad jämställdhet i finansbranschen och stöd för startup-bolag.

–Vi är med i Handelshögskolans SSE Business Lab och funderar nu på om vi ska starta en egen inkubator i Stockholm.

Men det nordiska engagemanget finns också på ett mer personligt plan för Eirik Winter. Inte bara har han förärats ett fornnordiskt namn – hans bror heter för övrigt Reidar – han bott i Finland, i Sverige och har norskt påbrå. Han propagerar också för en nordisk union, bland annat i en debattartikel i  Dagens Industri.

– Protektionism och populism och det faktum att Indien och Kina snart är världens största ekonomier gör oss sårbara i Norden. Som union skulle vi ha en helt annan kraft, vi skulle vara världens tionde största ekonomi och äga runt fem procent av alla världens aktier.

Läser Ulf Lundell

Namn: Eirik Winter.

Bor: Östermalm, Stockholm.

Karriär: Vd för BNP Paribas Norden. Ordförande Citi Norden mellan 2012-2018. 1990-2012 olika tjänster inom JP Morgan, Salomon Brothers/City i London. Ekonomiutbildad Uppsala universitet och  Stanford University.

När han inte jobbar: Långfärdskridsko, cykling, segling (landslaget i jolle för Finland som ung). Musik, böcker (läser just nu Ulf Lundell senaste ”Vardagar”. Helsingforsaren Kjell Westö annars en favorit).

Annons