Annons

Annons

Bankchefer tror på högkonjunktur

Två av tre bankkontorschefer tror på en fortsatt stark konjunktur under 2017. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Avslutningen på året blir fortsatt stark, sedan tar konjunkturen ytterligare fart under 2018, i alla fall om bankcheferna får rätt. Under årets sista kvartal förväntar sig 34 procent att konjunkturen stärks. På längre sikt är det fler som är positiva till utvecklingen, 41 procent tror på en starkare konjunktur under det kommande året.

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. 45 procent av bankkontorscheferna uppger att utlåningen ökade under årets tredje kvartal. Lika många tror att den fortsätter att öka under innevarande kvartal. På ett års sikt är bankcheferna ännu mer positiva. 73 procent tror att utlåningen fortsätter att öka under 2018.

Annons

Annons

Lån för tillväxt

Det vanligaste användningsområdet för nya lån är som rörelsekapital och för investeringar i maskiner och inventarier. Ytterligare ett vanligt användningsområde är fastighetsrelaterade krediter. 74 procent av bankkontoren uppger att lånen används att finansiera rörelsefastigheter.

– Det är fortsatt många som är optimistiska både om konjunktur och om den kommande utlåningen. Vi ser också att företagens lånebehov är tillväxtorienterat. När efterfrågan på företagens produkter och tjänster ökar så kan det bli nödvändigt både med utökade lokaler och investeringar i maskiner och inventarier, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi, i ett pressmeddelande.

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen i närområdet. 60 procent svarar att ortens företag ökat sin omsättning. 40 procent svarar att företagens vilja att anställa ökat. Inställningen till entreprenörskap blir också bättre. 33 procent upplever att inställningen till entreprenörskap blivit mer positiv.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons