Annons

Annons

Bankchefer pressade av kompetensbrist

80 procent av toppcheferna inom bank- och kapitalmarknaden ser kompetensbrist som den största utmaningen de kommande åren. –Att våga rekrytera från andra branscher är en av nycklarna. Det säger Maria Sahlén, Head of Banking & Capital Markets för PwC Sverige.

Pwc:s 22:a årliga globala vd-undersökning understryker detta.  35 procent är ”oroade" och 44 procent är "något bekymrade". De flesta tror att kompetensbristen kommer att minska förmågan att utvecklas effektivt och för att skapa en positiv kundupplevelse.

Nästan tre fjärdedelar av de svarande säger att de aktörer som utnyttjar ny teknik kommer att skilja högpresterande aktörer från genomsnittliga (eller sämre) inom tre år. 

Mer än 90 procent tror att artificiell intelligens (AI) avsevärt kommer att ändra hur de gör affärer de kommande fem åren. Och det handlar mer än om att bara sänka kostnader. Toppcheferna tror att tekniska lösningar kommer att leverera mer sömlösa interaktioner med kunder, nya värdefulla insikter om sina varumärken och marknader, och mer skräddarsydda produkter och tjänster.

Annons

Annons

Mer än 60 procent av finanscheferna anser att det har blivit svårare att anställa rätt kompetens.

Rapporten visar på att hanteringen av Emerging Tech kommer avgöra vilka som lyckas inom branschen på tre års sikt, hur bör aktörerna agera idag?

–Lyckosam teknologisk utveckling är absolut en nyckel för långsiktig framgång inom branschen. Men den räcker inte på egen hand. För att vara lyckosam på tre-fem års sikt är det lika viktigt att redan idag satsa på att attrahera rätt kompetens till företaget och att sedan kontinuerligt bygga upp ett förtroendekapital mot sina kunder. Rätt teknik faller platt utan kompetens och förtroende.

Liksom många andra branscher står bank- och kapitalmarknaden inför stor och snabb förändring, hur bör man agera för att få med personalen på den resan?

– Personalen bör involveras! Medarbetare är mer benägna att köpa in på en resa de själva varit med och definierat. Mycket kunskap finns i organisationen, och kanske inte alltid där man tror man ska leta. Våga vara lyhörd, och ta till vara på den kompetens som finns. Utveckla personalen till framtida arbetsuppgifter, det skapar lojal och driven personal och en större kompetenspool för framtida behov.

Aktörer som exempelvis Klarna och Tink gör bankupplevelsen mer kundorienterad, vilka andra vägar finns för att möta dagens och morgondagens kunder på rätt nivå?

– Utan en kundorienterad bankupplevelse finns ingen “right to play” för framtidens bank. Att möta kunden och förstå behoven är en grundförutsättning, och det gäller att hitta balansen mellan teknik och människa. Detta kommer även ändra förutsättningarna för bankernas intjäning. Det finns många low-hanging fruits i dagens kundupplevelse hos den traditionella banken, men dessa står också för en väsentlig del av intjäningen.

Hur ska finansmarknadens aktörer agera för att hantera kompetensbristen?

– De traditionella spelarna i finansbranschen är fast i djupa personberoenden vilket hämmar tillväxt och produktutveckling. En av nycklarna för att attrahera kompetens som kan skapa modernare produkter genom att kombinera tekniska färdigheter med starka mänskliga faktorer är att våga rekrytera från andra branscher. Tech-sektorn är given, men även väldigt kundcentrerade branscher som retail, resor, mode och healthcare. Sen tror jag också mycket på att parallellt med rekrytering av ny kompetens också vidareutveckla den starka stomme av medarbetare som industrin redan har. Det krävs även mod och vision - fundera redan nu på vilka kompetenser som behövs framåt, och vänta inte med att anställa tills ni har rätt teknik på plats.

Vad ska aktörer på bank- och kapitalmarknaden fokusera på när det gäller utrullningen av AI?

– Hur arbetar man in kundupplevelse och personlig touch? Detta är en möjlighet för branschen - där många frågeställningar redan idag besvaras på ett “robotaktigt” och inte individualiserat sätt av mänsklig kundtjänst. AI tillåter medarbetarna att skräddarsy lösningar, samtidigt som det ger tydliga begränsningar.

Vilka är de största utmaningarna med AI?

– Som med all ny teknik måste den sätta sig innan de verkliga applikationerna kommer till sin rätt. De första bilarna såg till exempel ut som hästvagnar med motor, innan de allteftersom utvecklades till ett modernare utseende. Det är samma sak med film - de första filmerna var filmad teater. Appliceringen av framtidens AI kommer sätta sig allteftersom tekniken letar sig in i samhället. Det gäller att börja prototypa och testa och prototypa igen för att hitta de relevanta applikationerna för sin egen verksamhet.

Vilka är de största riskerna med AI?

– Den största risken med AI är samma över alla branscher, att tekniken används på ett icke ansvarsfullt sätt. Om den släpps fri utan genomtänkt reglering löper företagen stora risker att drabbas av oförutsedda konsekvenser som drabbar varumärket negativt under väldigt lång tid framöver.

Varför är samspelet mellan teknik och människa så viktigt?

– Samspelt är så viktigt eftersom båda sidor har tydliga brister. Tekniken enskilt har svårt med saker som att verkligen förstå kundernas behov och önskemål,  bedöma hur förändringsbenägna medarbetarna är eller att diskutera med kunderna kring deras vilja att dela med sig av sin data och sedan se till att den används på ett ansvarsfullt sätt. Om förståelsen för mjuka värden som dessa kombineras med teknikens möjligheter finns alla förutsättningar för banksektorn att bli lika kundcentrerad som många andra föregångsbranscher redan är på god väg att bli.

Läs hela rapporten här >>

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons