Finans Nyhet

Bankchefer fortsatt optimistiska

Taggar i artikeln

Almi Banker Konjunktur Utlåning
Publicerad

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under resten av året. De är också positiva till utlåningen under 2019, visar en undersökning bland 153 bankkontorschefer, beställd av Almi.

Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. För tredje kvartalet uppgav 45 procent av bankcheferna att utlåningen ökade och 45 procent uppgav en oförändrad nivå. Endast 10 procent uppgav en minskning, visar Almis låneindikator för tredje kvartalet.

Synen på den framtida utlåningen är fortsatt positiv. Över hälften av bankkontoren tror på en ökning under sista kvartalet 2018. På ett års sikt tror närmare 60 procent på en ökad utlåning.

49 procent uppger att lånen används till rörelsekapital som därmed är det största användningsområdet. 47 procent anger att lånen används till rörelsefastigheter.

Annons

Företagen utvecklas väl

Bankkontoren har också en positiv inställning till hur företagen på orten utvecklas. 69 procent uppger att företagen ökat sin omsättning. 39 procent uppger att viljan att anställa ökat.

Bankcheferna i undersökningen är positiva till den svenska konjunkturen på kort sikt, men negativa på längre sikt.

På kort sikt är det fler positiva än negativa i synen på konjunkturutvecklingen. För sista kvartalet i år uppger 24 procent att de tror på en positiv utveckling, 11 procent är negativa. För 2019 ser det annorlunda ut, då tror 22 procent på en positiv utveckling samtidigt som 50 procent tror att konjunkturen försvagas.

Annons

– Utlåningen till företag ligger på en hög nivå och det finns en positiv tro om utvecklingen under 2018. Samtidigt får vi en varningssignal när hälften av bankkontoren tror att konjunkturen försvagas under 2019, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi.

Utlåning till företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Åtta av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Nästan hälften av bankkontoren har ökat utlåningen till företag under tredje kvartalet 2018, vilket ligger i nivå med föregående mätning. Drygt hälften av bankcheferna bedömer att bankens utlåning till företag kommer att öka under fjärde kvartalet 2018.

Annons

Tre av fem bankchefer tror på ökad utlåning under det kommande året. Företagens ökade lånebehov gäller främst rörelsekapital, rörelsefastighet och maskiner/inventarier.

Utlåning till privatkunder

Majoriteten av bankkontoren har ökat utlåningen till privatkunder under tredje kvartalet 2018. Andelen som har oförändrad utlåning är högre jämfört med föregående mätning, visar undersökningen.

Tre av fem bankchefer bedömer att utlåningen till privatkunder kommer att öka under fjärde kvartalet 2018. En lika stor andel bedömer att utlåningen till privatkunder kommer att öka under de kommande fyra kvartalen. Jämfört med föregående mätning är det en lägre andel som tror på minskad utlåning och på sikt syns tendenser till att allt fler tror på ökad utlåning.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av Centrum för Marknadsanalys (CMA), på uppdrag av Almi Företagspartner. Den är baserad på telefonintervjuer med 153 bankkontorschefer i hela landet, och har genomförts under perioden 4-14 september 2018.

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på
väg.

Annons