Serneke Balder
Foto: Serneke
Fastigheter

Balders aktieinnehav i Serneke 8 procent efter företrädesemission

Serneke har offentliggjort prospektet i samband med bolagets planerade företrädesemission om 170 miljoner kronor.

 

Uppdaterad 2020-12-28
Publicerad 2020-12-28

Efter godkännandet av Finansinspektionen har Serneke offentliggjort prospektet för det planerade företrädesemissionen om 170 miljoner kronor som bolaget kommunicerade 17 december. Av aktieägarlistan i prospektet framgår att Sernekes vd och grundare Ola Serneke, via Ola Serneke Holding, minskar sitt innehav till 21,3 procent av aktierna i Serneke, från tidigare 26,3 procent, samt till 52,2 procent av rösterna, mot tidigare 56,3 procent. Balder, som ingått avtal med Serneke i samband med färdigställandet av Sernekes prestigeprojekt Karlatornet, tar en aktieandel om 8 procent, och en röstandel om 3 procent.

Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare åt Serneke i samband med företrädesemissionen.

Sernekes prospekt finns att läsa i sin helhet här >>.

Serneke Balder
Källa: Prospekt, Serneke

Platsannonser

Logga in