Fastigheter

Balder tar in 690 miljoner kronor

Fastighetsbolaget genomför en riktad nyemission av tre miljoner stamaktier.

Publicerad 2016-09-20

Balder gör en riktad nyemission av drygt tre miljoner stamaktier av Serie B till en teckningskurs om 230 kronor per aktie. Ett antal svenska och internationella institutioner har tecknat aktier och Balder tillförs 690 miljoner kronor.

Emission görs i omedelbar anslutning till och med anledning av gårdagens aviserade förvärv av fastigheter i IA Hedia Fastighet.

"Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt, i omedelbar anslutning till offentliggörandet av det avtalade förvärvet av samtliga fastigheter i I.A Hedin Fastighet AB koncernen", meddelar Balder.

Carnegie fick i uppdrag att genomföra emissionen genom en accelererad book building-process.

Igår offentliggjorde jätteaffären där hela beståndet i IA Hedin Fastighet för fyra miljarder kronor från Anders Hedin Invest. I samband med affären går säljaren in som ny storägare i Balder genom att dellikvid för de köpta fastigheterna ges genom en kvittningsemission av 4,6 miljoner stamaktier av Serie B, vilket motsvarar över en miljard kronor.

Platsannonser

Logga in