Fastigheter

Balder ökar resultatet

Fastighetsbolaget Balder ökar förvaltningsresultatet med 25 procent under räkenskapsåret 2018.

Publicerad 2019-02-27

I dag presenterar fastighetsbolaget Balder bokslutskommunikén för 2018.

Det framgår att förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 304 miljoner kronor jämfört med 2 804 miljoner kronor året innan, vilket motsvarar en ökning per aktie med 25  procent till 18,35 kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 6 714 miljoner kronor jämfört med 5 915 miljoner kronor föregående år.

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 9 308 miljoner kronor jämfört med 7 118 miljoner kronor föregående år, motsvarande 51,71 kr per aktie, jämfört med 38,71 kronor per aktie.

Långsiktigt substansvärde ökade med 22 procent och uppgick till 280,17 kronor per aktie jämfört med 229,25 kronor per aktie föregående år och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 225,60 kronor per aktie jämfört med 185,02 kronor per aktie.

”Vi kan därmed konstatera att Balder finansiellt utvecklades väl men även organisationen och Balder som plattform blir bättre och bättre med åren. Med det sagt kan jag tillägga att jag tror att våra bästa år ligger framför oss, säger vd Erik Selin. 

Platsannonser

Logga in