FinansNyhet

Balder ökade förvaltningsresultatet andra kvartalet 2021

BalderBalder
Foto: Balder
Publicerad

Ökningen av förvaltningsresultatet till 1 161 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021 motsvarar en ökning per aktie med 9 procent.

Realtid.se

Fastighets AB Balder ökade förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare med 13 procent till 1 161 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021, från 1 028 miljoner kronor motsvarande kvartalet år 2020. Det motsvarar en ökning per aktie med 9 procent till 6,22 kr (5,71). Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 618 miljoner kronor (968). Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 677 miljoner kronor (318). Det framgår av Balders delårsrapporten för första halvåret 2021. Hyresintäkterna uppgick till 2 131 miljoner kronor (2 026) och driftsöverskottet 1 615 miljoner kronor (1 573).

– Det är glädjande att vi trots hård konkurrens lyckats finna både bra förvärv och projekt. Intresset både för att köpa och hyra bostäder är alltjämt stort och tillgången till finansiering både i bank och obligationsmarknaden är fortsatt mycket god, säger Balders vd Erik Selin i en skriftlig kommentar till delårsrapporten.

Under första halvåret investerade Balder totalt 8,7 miljarder kronor. 

Annons

– Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning.

Annons