Balder
Foto: Balder
Nyemission

Balder genomför riktad nyemission om närmare 3 miljarder kronor

UPPDATERAD. Balder har genomfört en kontant emission med syfte att bland annat göra förvärv.

Uppdaterad 2020-11-24
Publicerad 2020-11-24

Fastighets AB Balder, Balder, har tidigare meddelat att bolaget gett ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en kontant nyemission om cirka 6,5 miljoner aktier av serie B riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Emissionen har nu genomförts genom ett så kallat accelererat book building-förfarande, meddelar Balder, som tillförs cirka 2 945 miljoner kronor före emissionskostnader. ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank har anlitats som joint bookrunners och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.

Målet är att använda emissionslikviden till att genomföra förvärv, investera i befintliga fastigheter och upprätthålla en god finansiell ställning.

Balder beräknar att under fjärde kvartalet 2020 och under 2021 påbörja byggnation av 3 500 till 4 000 lägenheter. 

Platsannonser

Logga in