Fastigheter

Balder förvärvar fastigheter för drygt en miljard

Fastighetsbolaget Balder har i tre transaktioner avtalat om att förvärva fyra fastigheter för cirka 1,6 miljarder kronor.

Uppdaterad 2019-07-15
Publicerad 2019-07-15

Fastigheterna i Stockholm och London utgörs i huvudsak av kontor och utbildning och fastigheten i Helsingfors utgörs av hotell. Samtliga fastigheter ligger i de centrala delarna av huvudstäderna. Fastigheten i London har tillträtts under kvartal 2, Fastigheten i Finland tillträds i kvartal 3 och Stockholmsfastigheterna tillträds i Q4.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 28 000 kvadratmeter.

Största hyresgästerna är Stockholms Konstnärliga Högskola, A house, Scandic, Tysk-Svenska Handelskammaren och Spendrups.

 

Platsannonser

Logga in