Fastigheter

Balder förvärvar byggrätter i Solvallastaden

Balder förvärvar 83.000 kvadratmeter byggrätter av Stockholms Travsällskap.

Publicerad 2018-11-20

I en överenskommelse med Stockholms Travsällskap som säljare har Balder förvärvat 83 000 kvadratmeter byggrätt i Solvallastaden. Utvecklingsområdet motsvarar sex kvarter bestående av bostäder och kommersiella lokaler för såväl handel som service, enligt ett pressmeddelande.

Solvallastaden är ett nytt stadsutvecklingsområde där Stockholms Travsällskap och Stockholms stad avser att bygga 1 700–2 200 bostäder med tillhörande förskolor, skola, kommersiella lokaler och närservice. Nu inleds arbetet med att ta fram en detaljplan, som bedöms vinna laga kraft 2021. Samma år kommer dessutom den nya dragningen av tvärbanans Kistagren att ansluta till området.

- Vi är stolta över att ha fått Stockholms Travsällskaps förtroende att vara med och förverkliga Solvallastaden. Vår ambition är att det ska bli en av de mest spännande stadsdelarna i hela regionen, säger Erik Selin, vd i Balder.

Översiktsbilden är framtagen av White och ETTELVA Arkitekter. Kvartersbilden är framtagen av ETTELVA Arkitekter.

Platsannonser

Logga in