Fastigheter

Balder fördubblade resultatet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett starkt resultat i halvårsrapporten. Driftöverskottet ökade med 16 procent till 2 miljarder kronor samtidigt som resultatet efter skatt fördubblades till 4 miljarder kronor.

Uppdaterad 2017-08-22
Publicerad 2017-08-22

Balders hyresintäkter uppgick till 2,9 miljarder kronor under första halvåret 2017, jämfört med 2,6 miljarder under första halvåret i fjol. Det visar fastighetsbolagets halvårsrapport.

Driftsöverskottet under första halvåret i år ökade med 16 procent till 2,0 miljarder kronor, jämfört med 1,7 miljarder kronor i fjol.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,0 miljarder kronor, jämfört med 2,0 miljarder kronor i fjol. 

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1,3 miljarder kronor under första halvåret i år, vilket kan jämföras med 1,0 miljarder kronor för samma period i fjol. Det motsvarar en ökning per stamaktie med 25 procent till 6,65 kronor, jämfört med 5,31 kronor per aktie för samma period 2016.

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3,7 miljarder kronor motsvarande 20,00 kr per stamaktie. Det kan jämföras med ett resultat på 1,7 miljarder kronor respektive 9,47 kronor per aktie under första halvåret 2016.

Substansvärdet uppgick till 215,59 kronor per stamaktie (169,39 kronor) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 174,21 kronor per stamaktie (132,45 kronor).

Under första halvåret har Balder har emitterat 1 miljard euro på den europeiska obligationsmarknaden. 500 miljoner euro emitterades med en löptid på 5 år till en fast ränta på 1,24 procent och 500 miljoner emitterades med en löptid på 8 år med en fast ränta på 2,00 procent.

Bolaget har också erhållit en investment grade rating från S&P med kreditbetyget BBB med fast utsikt.

Under andra kvartalet i år sålde Balder samtliga fastigheter i Tranås, Falköping, Arboga och Köping. Under samma period har avtal tecknats om att förvärva fyra hotellfastigheter i Köpenhamns centrum samt en hotellfastighet i Helsingfors. Tillträde sker under tredje kvartalet 2017.

Balder har också tecknat avtal om att förvärva 56 procent av Serena Properties AB. Bolaget äger 21 handelsfastigheter i finland till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 200 miljoner euro.

Balders fastighetsbestånd uppgick den 30 juni 2017 till ett värde om 89,0 miljarder kronor. Vid halvårsskiftet i fjol uppgick det till 77,5 miljarder kronor.

Platsannonser

Logga in