Erik Selin. Foto: Balder
Fastigheter

Balder emitterar första obligationen i euro

Fastighetsbolaget Balder emitterar 1 miljard euro på den europeiska obligationsmarknaden. Likviden ska amortera en skuld.

Uppdaterad 2017-03-08
Publicerad 2017-03-07

Fastighetsbolaget Balder meddelar att bolaget i dag har emitterat 1 miljard euro på den europeiska obligationsmarknaden. 500 miljoner euro emitterades med en löptid om fem år till en fast ränta om 1,24 procent och 500 miljoner emitterades med en löptid om åtta år med en fast ränta om 2 procent. 

"Balder emitterar obligationer i euro för att skapa en naturlig säkring av sin valutarisk som Balder har genom att äga tillgångar i Danmark och Finland”, skriver bolaget i pressmeddelandet. 

Likviden ska i huvudsak användas för att amortera säkerställd skuld med kortare löptid. 

Barclays, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea hade uppdraget att utreda förutsättningarna för den första emissionen på den europeiska kapitalmarknaden. 

Så sent som i slutet av februari erhöll Balder en investment grade rating med kreditbetyget BBB från S&P.

Platsannonser

Logga in