Fastigheter

Balder backar resultat

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett resultat efter skatt för årets första nio månader på 3 521 miljoner kronor – att jämför med 5 060 motsvarande period förra året.

Publicerad 2020-11-05

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 146 miljoner kronor (2 970), vilket motsvarar en ökning per aktie med 6 procent till 17,48 kr (16,50). Det framgår av ett pressmeddelande.

Långsiktigt substansvärde uppgick till 362,77 kronor per aktie (311,10) och hyresintäkterna uppgick till 6 079 miljoner kronor (5 577). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 063 miljoner kronor (4 473) motsvarande 17,02 kr per aktie (24,85).

Balder redovisar ett förvaltningsresultat för perioden som uppgick till 3 682 miljoner kronor (3 398). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 6 procent och uppgick till 3 146 miljoner kronor (2 970), vilket motsvarar 17,48 kronor per aktie (16,50). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 475 miljoner kronor (612).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 521 miljoner kronor (5 060). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 063 miljoner kronor (4 473), motsvarande 17,02 kronor per aktie (24,85). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 817 miljoner kronor (2 953), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 65 miljoner kronor (95), värdeförändringar avseende räntederivat med -231 miljoner kronor (-473) samt resultat från andelar i intressebolag om 475 miljoner kronor (726).

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in