Foto: Pixabay
Juridik

Balans viktigt för framtidens jurister

Bra work-life-balance kommer att bli avgörande framöver när advokatbyråer ska rekrytera unga jurister. AI och automatisering kommer dessutom att leda till att nya aktörer tar sig in på marknaden. Det framgår av en färsk rapport från Norstedts Juridik.

Publicerad 2019-10-17

Branschrapporten Framtidens jurist är framtagen av Norstedts Juridik tillsammans med analysföretaget Augur som under 2019 samlat in kvalitativa och kvantitativa data från totalt 3578 svenska och danska jurister och advokater.

Rapporten visar att en dryg majoritet av respondenterna uppfattar branschen som konservativ samt att en rad faktorer gör det nödvändigt att anpassa sig till en ny verklighet. Den nya verkligheten definieras av två huvudtrender; generella trender såsom teknisk utveckling, globalisering och ökade krav på transparens och kommersiellt värde samt en förändrad attityd till arbetslivet hos de yngre generationerna.

– Det råder ingen tvekan om att arbetsgivare måste tillhandahålla bra work-life balance för att få de bästa och mest kvalificerade juristerna. För dagens yngre jurister är detta inte en förhandlingsfråga, de är ambitiösa och vill jobba hårt men har också ett tydligt fokus på att deras privatliv ska få ta plats, säger Olov Sundström, CEO på  Norstedts Juridik.

60 procent av respondenterna i åldern 23–29 år anser att universitetens juristutbildning inte förbereder blivande jurister och advokater för den nya teknologiska verkligheten.

Siffrorna bakom de viktigaste slutsatserna:

• 64 procent uppfattar juristbranschen som konservativ.

• Större krav på affärsförståelse, globalisering/internationalisering samt AI och automatisering toppar med 65, 64 respektive 60 procent listan över svar på frågan om vilka omständigheter som kommer att påverka advokatens/juristens roll under de kommande åren.

• Framtida arbetsgivares förmåga att kunna erbjuda en bra work-life balance är med 74 procent det absolut vanligaste svaret på frågan om vad som kommer att vara avgörande för att kunna locka till sig de bästa juristerna/advokaterna.

• AI/automatisering befaras inte minska behovet av jurister, däremot menar hela 93 procent att jurister/advokater kommer att behöva större teknisk och digital kompetens i framtiden. Samtidigt tror 82 procent att kreativitet och problemlösningsförmåga blir allt viktigare egenskaper.

• 78 procent menar att advokatbyråer som inte anpassar sig till den tekniska utvecklingen riskerar att bli ointressanta på marknaden.

• 68 procent tror att AI och automatisering kommer att leda till att nya aktörer tar sig in på marknaden och därmed blir nya konkurrenter till de traditionella advokatbyråerna.

• 60 procent av 23–29-åringarna anser att juristutbildningen inte har följt med i den digitala utvecklingen. Endast 31 procent av övriga åldersgrupper är av samma åsikt.

Platsannonser