Ola Rollén, vd för Hexagon.
Ekobrott

Bakslag för Ola Rollén i norsk domstol

Hexagons vd Ola Rolléns försvarare yrkar att åtalet ska avvisas. Domstolen går dock på åklagarens linje och förhandling äger rum som planerat.

Publicerad 2019-02-19

Skriftväxlingen mellan Hexagons vd Ola Rolléns försvarare och åklagare Marianne Steensen Bender har pågått hela hösten. I slutet av janauri ägde en förberedande förhandling rum i Borgarting Lagmansrett där Ola Rollén åkte på ett bakslag inför förhandlingarna i april.

Efter den friande insiderdomen och åklagarens överklagan har Ola Rolléns försvarare krävt ett förtydligande av anklagelserna mot Ola Rollén.

Skriftväxlingarna mellan parterna har pågått under sommaren och hösten 2018. I slutet av november hölls ett förberedande möte mellan parterna och domstolen. Av protokollet framgår det att försvararna fortfarande inte är nöjda med åklagarens redogörelser.

I december begärde försvararna att åtalspunkten som gäller anklagelser om att Ola Rollén ska ha haft insiderinformation om emissionsförhandlingarna ska avvisas.

Ytterligare ett förberedande rättsmöte hölls så sent som den 21 januari 2019.

Ola Rolléns försvarare menar att åtalspunkten ska avvisas då åklagaren inte lyckats specificera vilken typ av insiderinformation kring emissionen som Ola Rollen hade vid tillfället för sin handel.

Försvararna påstår även att åklagaren har ändrat sitt påstående och sina formuleringar väsentligt vid ett flertal tillfällen under målets gång då åklagaren insett att det inte finns någon lag som styrker att ett brott ägt rum.

”Att Next var villig att sätta ut ett betydligt antal aktier i en riktad emission mot Iskossala på 60 norska kronor per aktie betyder inte att han vid köptillfället hade rimlig grund till att förvänta sig att avtalet kunde inträffa”, skriver försvararna.

Försvararna vill att åtalet ska avvisas då de inte anser att åklagarens formulering om att Ola Rollén kände till ”status i förhandlingar” är insiderinformation. De menar att Ola Rollén inte hade en rimlig grund till att förvänta sig att avtalet skulle ingås samt att förhandlingarna inte hade kommit så långt att parterna diskuterade ett betydligt antal aktier till en kurs om 60 norska kronor.

Åklagaren å sin sida menar att informationen om ”status i förhandlingar” räcker som grund för ett åtalsbeslut. Åklagaren menar att Ola Rollén fick insikt av Nexts utsikter och villighet under emissionsförhandlingarna.

Åklagaren anser att försvararna har haft god tid att förbereda sitt förvar. Att åklagaren inte har ändrat sina uppgifter under tidens gång.

En enig Lagmansrett har nu kommit fram till att det inte finns anledning att avvisa åklagarens åtal. Domstolen hänvisar till att den inte kan se att åklagarens formulering att ”status i förhandlingar” faller utanför ramen för att besluta om åtal.

Vidare skriver domstolen att man håller med försvararna om att innehållet i åklagarens påståenden kunde ha varit tydligare. Domstolen ser dock inte tillräcklig anledning till att avvisa åtalet bland annat då försvararna har haft god tid på sig att förbereda ett försvar.

Misstankarna

Hexagons vd Ola Rollén häktades av norsk polis den 29 oktober 2016.

Ola Rollén misstänks av åklagaren för att ha handlat aktier i det norska biometriföretaget Next Biometrics den 6 och 7 oktober 2015 för runt 46 norska kronor styck. Aktieköpet inträffade samtidigt som Rollén förhandlade om att skjuta till pengar i Next Biometrics i en riktad nyemission på 100 miljoner kronor.

Chefsåklagare Marianne S Bender hävdade även att Ola Rollén fått veta av Next Biometrics vd Tore Idsøe att företaget inom kort skulle presentera en nyhet som skulle få aktien att stiga.

Åklagaren yrkade på fängelse ett år och sex månader. Dessutom kräver hon att han ska betala 25 miljoner norska kronor.

I början av 2018 friades Hexagons vd Ola Rollén av Olso tingsrett.

Oslo tingsrett skrev i den friande domen att det sannolikt var så att Ola Rollén inte hade insiderinformation då han å Greenbridges vägnar förvärvade aktier i Next. Det får anses som säkert att det var andra omständigheter som skapade kursökningen på 83 procent den 9 oktober 2015, menade underinstansen.

Domen överklagades av åklagaren till Borgarting lagmannsrett.

Förhandlingarna i Norges motsvarighet till hovrätten är planerade till mellan den 24 april 2019 fram till 29 maj 2019, vilket Realtid.se var först att berätta.

Investeringsbolaget Greenbridge som ägs av ledningspersoner på Hexagon, däribland vd:n Ola Rollén, är storägare i Next Biometrics och äger närmare 19 procent av kapitalet i Next. 

Platsannonser

Logga in