Juridik

Baker McKenzies nya logga

Advokatbyrån Baker McKenzie har gjort en uppdatering av sin logga och av den grafiska profilen. Byråns marknadschef Jenny Bildsten förklarar tankarna bakom den nya utformningen.

Uppdaterad 2016-12-21
Publicerad 2016-12-21

Ändringarna består bland annat i att ”&”-tecknet i loggan har tagits bort. Dessutom består loggan nu av gemener i stället för versaler och även färgerna har delvis ändrats. Det har också tillkommit en punkt efter loggan. Det nya namnet är alltså "Baker McKenzie.".

–  Vår uppdatering av loggan och den grafiska profilen är en följd av den översyn som gjorts av företagets strategi. Vårt mål är att vara en modern, snabbfotad, globala advokatbyrå med djup branschkunskap som hjälper klienter att förenkla en del av den komplexitet de möter. Vi ville att vår profil ännu bättre skulle spegla detta mål och våra värderingar. Därav förändringen, säger Jenny Bildsten, marknadschef på Baker McKenzie, till Realtid.se.

Att ”&”-tecknet försvinner från loggan, tillkomsten av punkten och att loggan nu består av gemener istället för versaler förklarar Jenny Bildsten så här:

–  Det är en naturligt följd av hur vi uttalar namnet och av den digitala tid vi lever i. Att loggan nu består av gemener i stället för versaler gör den mer lättillgängligt. Punkten efter loggan är ett medvetet designelement, som ska signalera styrka och självförtroende. Punkten är också ett återkommande grafiskt element i resten av vår profil.

Färgändringen symboliserar förändringsbenägenhet och snabbhet.

– Färgerna i vår logga har till viss del ändrats. Den mörkröda färgen i logotypen har använts i årtionden och representerar stabilitet och kontinuitet. Den klarare färgen i ”Baker” är ljus, optimistisk och självsäker. I bland hör vi att advokatbyråer generellt inte är förändringsbenägna och tillräckligt snabba att respondera på de snabba förändringar som sker i omvärlden. Men det upplever vi att vi är och att vi gör, och vi ville att varumärket skulle ännu bättre skulle signalera det.

Platsannonser