Styrelser

Bahnhofs förra vd föreslås till Swedbanks styrelse

Swedbanks valberedning föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter utökas från nio till tio personer genom nyval av Anna Mossberg, som haft flera ledande roller inom Teliakoncernen och som varit vd på internetleverantören Bahnhof. Till styrelseordförande föreslås Lars Idermark.

Uppdaterad 2018-02-08
Publicerad 2018-02-08

Swedbanks valberedning föreslår nyval av Anna Mossberg. Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande ledamöter Lars Idermark, Ulrika Francke, Siv Svensson, Bodil Eriksson, Peter Norman, Mats Granryd, Bo Johansson, Annika Poutiainen och Magnus Uggla, det vill säga samtliga nuvarande ledamöter. Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank utökas från nio till tio personer. Till styrelseordförande föreslås Lars Idermark.

Swedbanks valberedning föreslår nyval av Anna Mossberg.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anna Mossberg ar ett förflutet inom internet- och telekombranschen där hon bland annat under c:a 15 års tid innehaft olika ledande roller inom Teliakoncernen. Anna Mossberg var 2010 vd på internetleverantören Bahnhof.

2012–2014 var Anna Mossberg Senior Vice President Strategy and Portfolio Management på Deutsche Telecom AG i Tyskland, en roll som hon lämnade då hon 2015 utsågs till affärsområdeschef på Google Sverige AB. Anna Mossberg är styrelseledamot i HusmanHagberg AB och är nominerad till styrelseledamot i SwissCom AG.

Anna Mossberg har meddelat att hon avser att lämna sitt uppdrag i HusmanHagberg, för att minska eventuell risk för intressekonflikt. Anna Mossberg har meddelat att hon även kommer att lämna sin anställning i Google Sverige.

Swedbank håller årsstämma den 22 mars 2018.

Platsannonser