Börs

Ax:son Johnson lämnar Axfood

UPPDATERAD Inför Axfoods årsstämma den 21 mars 2019 har Antonia Ax:son Johnson, 75 år, undanbett sig omval.

Uppdaterad 2019-02-04
Publicerad 2019-02-04

Någon anledning till Antonia Ax:son Johnsons avhopp meddelas inte i valberednings förslag.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Jesper Lien, Lars Olofsson och Christer Åberg. Mia Brunell Livfors föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

– Jag har fyllt 75 år och jag har varit styrelsemedlem i 20 år. En naturlig slutpunkt för ett berikande arbete, säger Antonia Ax:son Johnson i en skriftlig kommentar till DI.

Antonia Ax:son Johnson är fortsatt ledamot i familjeföretaget Axel Johnsons styrelse.

Axel Johnsons inflytande i Axfood sker dessutom genom bolagets vd Mia Brunell Livfors som är ordförande i Axfoods styrelse och Stina Andersson, medlem i Axel Johnsons koncernledning och led

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Caroline Berg (valberedningens ordförande, Axel Johnson Aktiebolag), Liza Jonson (Swedbank Robur Fonder), Rune Selmar (ODIN fonder) och Johan Strandberg (SEB Fonder). Axfoods styrelseordförande Mia Brunell Livfors är adjungerad till valberedningen.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 56 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

 

Platsannonser